Klok antibiotikaanvändning

Antibiotika är vårt viktigaste hjälpmedel vid bakteriella infektioner. Detta gäller både i humanvården och i veterinärmedicinen.

Antibiotikaresistens

Omfattande och kanske felaktig användning av antibiotika kan medföra att bakterier utvecklar resistens, det vill säga okänslighet för den aktuella antibiotikan. Bakterien påverkas inte alls och därmed uteblir behandlingsresultatet. Bakterier kan utveckla resistens mot flera olika antibiotika s.k. multiresistens. Resistensegenskaperna är dessutom överförbara mellan olika bakteriesorter. Detta innebär att problematiken med resistenta bakterier berör både djur och människor. Ett exempel är de gula staphylococcerna som utvecklat resistens mot ett flertal antibiotika och som benämns MRSA. Dessa kan förekomma vid så kallad sjukhussjuka. Bakterierna finns både hos folk och fä.    

Mer om Antibiotika och antibiotikaresistens hos får (2010)

Rekommendationer för antibiotikaanvändning och dosering

Läkemedelsverkets rekommendationer för dosering av antibiotika till nötkreatur och får

Bakgrundsdokumentationen till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation

SVARMpat idisslare

Tillsammans med SVA och med ekonomiskt stöd från Jordbruksverket bedriver Gård & Djurhälsan ett övervakningsprogram för att fånga upp eventuella problem med resistenta sjukdomsframkallande bakterier hos nötkreatur, grisar, får och fjäderfä. Programmet utvecklas och modifieras fortlöpande.

Artiklar

Baserat på resultat från övervakningen inom SVARMpat kan användandet av antibiotika optimeras. Läs mer om olika övervakningsresultat i artiklarna nedan:

Lunginflammation hos får Publicerad i Fårskötsel 2017 nr 3

Riktlinjer för hur vi använder antibiotika till får och get (2015)

Förebyggande åtgärder viktiga vid mastit (2010)

Staphylococcus aureus vanlig vid juverinflammation (2009)

Varför hostar fåren? (2008)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår