Seminprojektet

Svenska Djurhälsovårdens seminprojekt 2007-2008

Seminverksamheten på får i Sverige minskade på nittiotalet och år 2000 lades den enda seminstationen i landet ned. Intresset för att få in nya gener, framförallt inom köttrasaveln ökade under samma tidsperiod och för att få in nytt avelsmaterial fanns inga hållbara alternativ till livdjursimport. De få spermaimporterna som genomfördes hade mycket dåliga dräktighetsresultat.

Eftersom kunskapen om seminering och hantering av sperma försämrats under senare år genomförde SvDHV under 2007 en seminkurs för veterinärer och två kurser för lammproducenter. Fryst fårspema från Storbritannien importerades och inseminerades med lyckat resultat.

För att kunna fortsätta arbetet med utveckling av seminverksamheten på får beviljades EU medel via Landsbygdsprogrammet. Tack vare detta stöd andordnades under 2008 två workshops, en seminkurs och en studieresa till Norge.  

Slutrapport seminprojektet

Artiklar seminprojektet

På jakt efter kunskap och inspiration om semin i grannlandet Norge

Fårsemin - rapport från en workshop i december 2008

Engagerade fårägare på seminkurs

Import av sperma - en möjlig väg till nytt avelsmaterial

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår