Schmallenberg

Schmallenbergvirus (SBV)

I slutet av 2011 påträffades ett nytt virus hos idisslare (Schmallenbergvirus, SBV) som fick en snabb spridning inom Europa. Hösten 2012 visade en tankmjölksundersökning i mjölkbesättningar att SBV förekommer över hela Sverige. I november 2012 dokumenterades också det första fallet hos får i Sverige orsakat av SBV. Symtomen hos får är främst hög andel tomma tackor och missbildade lamm.

SBV sprids via svidknott som sugit blod från djur som har virus i blodet. Därför sker ingen spridning av smittan under vinterhalvåret när svidknotten är inaktiva. Smitta sker alltså inte via direktkontakt mellan djur och smittar inte människa.

Sjukdomen kan orsaka en viss allmänpåverkan hos vuxna djur såsom feber, lindrig diarré och nedsatt mjölkproduktion, men oftast är infektionen symtomlös. Däremot kan SBV orsaka fostermissbildningar om moderdjuret infekteras under den första delen av dräktigheten. Ofta ses missbildade ben eller huvuden. De missbildade benen innebär att förlossningshjälp vid lamningen kan behövas.

Symtomen i form av missbildade lamm eller tomma tackor uppstår i besättningar som betäcker sina tackor under svidknottssäsongen. Svidknottssäsongen 2012 var lång eftersom hösten var mild. Det innebär att tackor som var i tidig dräktighet under sommaren och hösten, ända fram i november i landets sydligare delar, kan ha utsatts för smittan. Övriga virus i samma grupp som SBV ger efter infektion upphov till livslång immunitet. Troligen gäller samma sak för SBV. Detta innebär att får som genomgått infektion med SBV utvecklar ett långvarigt skydd mot sjukdomen.

SBV är inte längre anmälningspliktig till Jordbruksverket.

Artiklar

Forskningsprojekt: Schmallenbergvirus - Vad hände under vektorsäsongen 2013?

Schmallenberg slår hårt i vinterlammande besättningar

Schmallenbergvaccin tillgängligt i Sverige

Schmallenbergvirus och fosterskador hos idisslare

Schmallenbergvirus spreds även 2013

Nytt virus hos får och nötkreatur i Sverige

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår