2010-10-29

Hullbedömning - ett bra hjälpmedel för koll av utfodringen

Det är viktigt att planera sin utfodring och göra foderstater till djuren. Minst lika viktigt är det att kontrollera att det fungerar. Hullbedömning är ett utmärkt hjälpmedel för att se hur du ligger till med din utfodring. Kan du hullbedöma kan du också korrigera utfodringen i tid.

Grovfoder är fårens huvudsakliga näringskälla. Energi och proteinhalten kan variera kraftigt liksom NDF-värdet (fiberhalten). Utan tillgång till foderanalyser försvåras bedömningen av näringsvärdet. Det går helt enkelt inte att se hur bra grovfodret är genom att bara titta på det. Skördetidpunkten kan möjligen ge viss vägledning. Djur som får fri tillgång på grovfoder kan ändå vara magra om energi/ protein värdena är låga eller om NDF-värdet är högt. Komplettering med kraftfoder är oftast nödvändigt för att hålla dräktiga djur i tillräckligt bra hull.

Regelbunden träning
På grund av ullen är det omöjligt att med blotta ögat se om en tacka är mager eller fet, man måste helt enkelt känna på djuren. Alla djurägare bör ha kunskaper om hullbedömning och träna regelbundet. Hullet bedöms i en 5 gradig skala där hullpoäng 1 är mycket mager och hullpoäng 5 fet. Det är inte svårt att lära sig hullbedömning, det sitter i fingrarna efter ett tag. Ta för vana att regelbundet känna på djuren, både före och under hela dräktigheten. Glöm inte att känna på baggarna också. Hullbedömning bedöms lite olika beroende på ras, men principen kan användas för alla raser. Lär känna dig egen ras!

Magrar av
Hullbedömning görs genom att lägga handflatan över ländryggen (motsvarar ”lammsadelns” läge). Hos en tacka med bra hull (3) ska tornutskotten (ryggraden) kännas under fingrarna, men du ska inte kunna greppa om spetsen. Efter att du känt över ryggen, låt fingrarna glida i sidled in under tvärutskotten som ska kännas rundade. Du ska inte kunna känna utskotten för tydligt eftersom de ska vara täckta med ett muskellager.

Behålla hullet
Djur med hullpoäng lägre än 2 är för magra. Här känns både tornutskott och tvärutskott mycket tydligare. Vid betäckning bör djuren ha 3–3,5 i hullpoäng. Djuren ska alltså varken vara för magra eller för feta. Sträva efter att behålla hullet under hela dräktigheten. Under digivningen får du räkna med att tackorna magrar av då de mjölkar på hullet. Vid denna tidpunkt är det extra viktigt att känna på hullet då och då och stödutfodra. Vi går nu in i dräktighetstider så det är hög tid att göra första hullbedömningen nu.

Andrea Holmström
Fårhälsoveterinär

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår