Kodlista - sjukdomsregistrering vid slakt

 

A.Allmänna förändringar och tillstånd

Kod Benämning

19/20 Septikemi (blodförgiftning)

47/- Utmärgling/avmagring

45/- Avvikande lukt

33/34 Avvikande utseende

43/44 Dålig avblodning

 

B. Lokala förändringar

29/30 Abscess (böld)

31/32 Ledskada

37/38 Leverförfettning

39/40 Kroniskt trauma (tex gamla revbensbrott/rovdjursskador)

41/42 Akut trauma (tex transportskada)

55/56 Njurförändringar

59/60 Peritonit (bukhinneinflammation)

63/64 Pneumonier – övriga (lunginflammation)

75/76 Pleurit – perikardit (lung- och hjärtsäcksinflammation)

77/78 Pleurit och samtidigt perihepatit (lungsäcksinflammtion och inflammation på leverns yta)

83/84 Parasitär leverskada

85/86 Leverabscess (leverböld)

87/88 Övriga leverskador

 

C. Etiologisk indelning (olika orsaker till sjukdom t ex bakterier eller parasiter)

01/02 Salmonella/salmonellos

03/04 Tuberkulos, human och bovin

05/06 Atypisk mykobakterios

09/10 Trichinellos

11/12 Cysticerkos

13/14 Echinokockos (hydatidcysta)

15/16 Onkocerkos

73/74 Lungmask – Pneumoni

65/66 Elaphostrongylos (Hjärnhinnemask)

67/68 Setarios(Bukhålemask)

69/70 Hudkorm

79/80 Stora leverflundran

81/82 Lilla leverflundran

23/- Otillåten halt av läkemedel/andra restsubstanser

21/- Otillåten halt av radioaktiva

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår