Rekommendationer för att undvika smittspridning av smittsamma sjukdomar

Undvik förflyttning av livdjur 

Att flytta livdjur från en sameby till en annan i landet, innebär en stor risk att flytta smitta. Rekommendationen är därför att vara restriktiv med förflyttning av livdjur från ett område till ett annat där sammanblandning av ren normalt inte sker.

Undvik smitta vid transport

Djur som transporteras riskerar att smittas av en kontaminerad inredning eller via direktsmitta från smittade djur i samma transport. Undvik;

- att transportera renar med misstänkt smittsam sjukdom.

- onödiga livdjurstransporter.

- att direkt transportera livdjur efter transport av slaktren.

- att transportera livren och slaktren samtidigt.

Viktigt att säkerställa att en noggrann mekanisk rengöring (skrapa, sopa, torka) utförs av transporterna innan nya djur transporteras. Det är även önskvärt att transporterna spolas och desinficeras om möjligt, särskilt vid känd smitta.

Undvik långvarig samling vid uppsamlingsställen

All samling av djur innebär en ökad risk för smitta. Försök därför att hålla djuren samlade så kort tid som möjligt.

Undvik hög djurtäthet

Hög djurtäthet innebär alltid en hög smittorisk. Se därför till att försöka begränsa djurtätheten vid samlingar och vid mer långvarig vistelse i hägn.

Hög djurtäthet ökar risken för spridning av smitta.

Tänk på att hålla god hygien i hagar

Låg djurtäthet och god hygien är viktigt då man utfodrar renar i hägn. Det är alltid en fördel om man kan stödutfodra i det fria istället. Trängsel vid krubbor bidrar till stress och smittorisker. Krubbor blir lätt kontaminerade av smitta från bla saliv. Antalet renar ska helst vara 10 per krubba (max 20 per krubba). Krubborna ska rengöras dagligen, gamla rester ska helst inte hällas ut inne i hägnet. Detta för att resterna kan innehålla saliv med smitta.  Dessutom hamnar resterna på marken där avföring finns. Detta innebär då en stor smittrisk då renar går omkring och äter från detta. Se till att det finns tillgång till ren snö eller rent vatten. En naturlig vattenkälla ska inte ligga nedströms i ett hägn.

Personlig hygien och rengöring av utrustning

Om du har varit i en renhjord och förflyttar dig till ett nytt område med andra renar: Rengör då först skor, kläder och utrustning (alternativt byt kläder och utrustning) som kommit i kontakt med ren och hjortdjur innan du återvänder till nästa område. Tvätta händerna (mekaniskt med tvål och vatten, därefter desinfektion) och undvik att stoppa händerna i renarnas munnar vid hantering. 

Kontakta veterinär vid onormal sjuklighet och dödlighet

Om onormal sjuklighet eller dödlighet observeras ska veterinär kontaktas. Det är viktigt att få en diagnos för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.

Isolera sjuka djur

Sjuka djur isoleras från andra i ett sjukhägn, undvik om möjligt att hålla en ren ensam i hägn. Ett sjukhägn innebär att risken för smitta till övriga djur begränsas samt möjliggör även observation, undersökning eller annan nödvändig åtgärd. Har du hanterat sjuka djur, bör du byta skor och kläder samt tvätta händerna innan du hanterar renar igen. Undvik om möjligt att hålla handen i renens mun vid hantering.

Döda djur forslas bort och obduceras

Djur som hittas döda ska omgående forslas bort från övriga djur. I avvaktan på eventuell obduktion/provtagning, ska kroppen täckas med något (tex presenning) för att undvika att rovdjur börjar äta från kadavret. Tvätta händer, skor och kläder efter kontakt med kadavret. Det är alltid viktigt att obducera självdöda eller avlivade djur om inte sjukdoms-/dödsorsaken är känd. Även om man inte alltid får en diagnos efter en obduktion, så innebär det ändå att man kan utesluta många diagnoser. Kontakta din lokala veterinär, Gård & Djurhälsan eller SVA.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår