Hägnens utformning

Utfodringshägn måste vara tillräckligt stora och placerade på mark där renarna trivs. Myr eller gammal odlingsmark går bra, men det måste finnas skog i åtminstone en del av hagen för att ge skydd för väder och vind. Terrängen ska gärna vara kuperad för att ge omväxling och skydd. Det måste gå att hålla torrt och rent i större delen av hagen. Tänk också på att temperaturen skiljer sig beroende på höjdskillnaden, det är bra om renarna kan ta sig högre upp för att undvika extrem kyla som uppstår i sänkor.

För att kunna ha uppsikt över djuren är det viktigt att inte ha för många renar per hägn, helst inte fler än 500. Under känsliga perioder, som kalvning, bör det vara betydligt färre renar.  Hägnet måste vara tillräckligt stort. Hur stort beror på hur länge renarna ska vara där och väderförhållanden. Ett riktmärke för längre tids utfodring (över en månad) kan vara 10 - 25 renar per hektar (100x100m), högst ca 10 renar per hektar vid utfodring på barmark. Det ska även finnas möjlighet att utöka hägnet vid behov. Dessutom behövs ett antal reservhagar om hygienen blir dålig eller ohälsa uppstår.

Det är viktigt att hålla utfodringsplatserna rena. Gammalt foder ska tömmas utanför hagen och krubbor ska rengöras regelbundet. Hålls renarna på en begränsad yta och man ger lite större mängd foder bör man använda riktiga foderkrubbor, gärna på ben.

Ett hägn utan tillgång till ren snö innebär att hygienen fort blir dålig och att renen inte har tillgång till vatten. Behovet av vatten ökar när renen utfodras med pellets.

Om renarna går på en myr och en plötslig blida uppstår så måste renarna kunna förflytta sig till torrare marker uppströms alternativt flyttas till ett helt nytt hägn.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår