Inälvsparasiter hos svenska alpackor och lamor

Det finns en lång rad inälvsparasiter som kan smitta alpackor och lamor (se tabell nedan). I Sverige har en del av parasiterna påvisats på laboratorium. Att vissa parasiter inte har påvisats betyder inte att de inte förekommer i Sverige. Ju fler parasitprov som sänds in för analys desto bättre blir kartläggningen av parasitläget hos svenska alpackor/lamor.

Det är naturligt för alpackor/lamor att ha en mindre mängd inälvsparasiter. På så sätt bygger de upp kroppens motståndskraft som håller parasiterna i schack. De flesta alpackorna/lamorna är friska trots att de har inälvsparasiter. Det är alltså inget mål i sig själv att ha alpackorna/lamorna helt parasitfria.

Symtom

Tecken på problem med inälvsparasiter kan vara dålig tillväxt, avmagring, diarré, bleka slemhinnor, i sällsynta fall dödsfall. Detta beror på en stor parasitbörda men andra underliggande orsaker kan också finnas t.ex. bristfällig utfodring eller en underliggande sjukdom. Träckprov bör tas i samråd med veterinär från djur med sådana symtom och proverna skickas till laboratorium för parasitologisk undersökning. Provsvaret ligger sedan till grund för vilken avmaskning eller andra åtgärder som bör sättas in.

Parasitbekämpning/avmaskning

Huvudregeln är att tarmparasiter hos alpackor/lamor framför allt bekämpas genom att ta bort gödseln från hagarna och/eller genom betesplanering. Betesmarkerna bör hållas så parasitfria som möjligt. Växelbete med andra djurslag är ett bra sätt att minska parasitmängden på beten, men tänk på att en del av parasiterna kan smitta såväl alpackor/lamor som nötkreatur, får och getter.

Det finns inga avmaskningsmedel som är registrerade för kameldjur i Sverige, men både bensimidazoler (t.ex. Axilur) och makrocykliska laktoner (t.ex. Ivomec) används. För att minska risken för resistensutveckling så att avmaskningsmedlen blir verkningslösa bör man avmaska vid rätt tillfälle, välja rätt preparat och rätt dos. Vi rekommenderar att träckprov tas vår och höst för att kontrollera parasitläget i besättningen. Träckprovet visar om avmaskning är nödvändig. Utomlands ges ofta rekommendationen att avmaska vår och höst. Även om vi inte rekommenderar denna form av slentrianmässiga avmaskning kan det vara ett alternativ om träckprov inte tagits. Avmaskningsmedel är receptbelagda - rådgör med din veterinär!

Det är viktigt att inte få in parasiter när nya djur köps in. Avmaska därför alltid inköpta djur i karantän.

Provtagning

Träckprover från friska djur tas för att undersöka om de är smittade med inälvsparasiter. Det är inälvsparasiternas ägg som påvisas; mängden av ägg och vilka arter det är. Syftet med provtagningen kan vara att övervaka parasitmängden på betena eller att få reda på vilka parasiter enskilda djur har, för att avgöra vilka som eventuellt behöver avmaskas/behandlas. Det är inte helt lätt att få vetskap om parasitläget eftersom läget varierar med tiden och också skiljer sig mellan olika individer. Vissa djur har större parasitbörda än andra, utan att för den skull visa tecken på sjukdom.

Den mest fullständiga bilden av parasitsituationen får man genom att flera gånger ta prov på varje djur och testa varje prov för sig, men en sådan undersökning blir mycket kostsam. Ett billigare alternativ (men inte lika tillförlitligt) är att ta prov på ett urval djur och att testa flera prover tillsammans (”samlingsprov”).

Vi rekommenderar att träckprover tas på våren och på hösten. Remisser och instruktioner finns att hämta här.

Träckproverna kommer att vara rabatterade för Hälsovårdens medlemmar.

Inälvsparasiter hos alpacka och lama

Namn Påvisats i Sverige
Stora magmasken ja
Stora leverflundran ja
Lilla leverflundran ja
Lungmask nej
Små och stora coccidier (E mac) ja
Trichostrongylider ja
Nematodirus ja
Trådmask Ja
Piskmask Ja
Hårmask ja
Bandmask ja
Giardia ja
Kryptosporidier ja

Kerstin de Verdier
SVA

Karin Lindqvist-Frisk
Gård & Djurhälsan

Andrea Holmström
Gård & Djurhälsan

Katarina Gustafsson
Gård & Djurhälsan

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår