Målsättning med Gård & Djurhälsan HJORT

Gård & Djurhälsan har med hjälp av utvärderingar, möten och telefonsamtal identifierat ett behov av hälsovårdsrådgivning för hägnade hjortar.

Denna rådgivning har som övergripande mål att genom kvalificerad rådgivning förbättra hälsoläget och förebygga sjukdom hos hägnade hjortar.

Mer specifika mål för hälsovården kommer att identifieras i samråd med näringen och berörda myndigheter, och kan komma att innefatta: 

 • utbildning och kursverksamhet
  • fältobduktioner (näringen, veterinärväsendet)
  • parasiter och avmaskning (näringen)
  • foderproduktion och utfodring (näringen)
  • biologi, skötsel, hägnstruktur (myndigheter)
  • livsmedels-, och djurskyddslagstiftning (näringen)
  • förebyggande hälsovård (näringen, veterinärväsendet)
  • handlingsplaner vid akuta sjukdomsutbrott (näringen, veterinärväsendet, myndigheter)
  • åtgärder för förebyggande av rovdjursangrepp (näringen)
 • att verka som en kunskapsportal för hjortföretagare kring veterinärmedicinska frågeställningar hos hägnade hjortar i synnerhet och kring skötsel/management i allmänhet
 • att fungera som ett kunskapsstöd för näringen gentemot myndigheter
 • att i samråd med näringen verka för ökad kännedom om fördelarna med hjortnäring och hjortköttets goda egenskaper vad gäller djurvälfärd, klimatpåverkan och nyttighet

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår