Bakgrund till Gård & Djurhälsan HJORT

Under 2013 utförde Gård & Djurhälsan i samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt en utvärdering avseende behovet av en hälsovårdsrådgivning för hägnade hjortar i Sverige.

Gård & Djurhälsan har sedan flera år tillbaka varit huvudman för den tuberkuloskontroll som utförts i hjorthägnen och avdelningen för patologi och viltsjukdomar vid SVA har konsulterats vid sjukdomsutbrott hos hägnade hjortar och även stått för en stor del av obduktionerna som utförts, Men en tjänst för förebyggande hälsovård har saknats, och det är oftast genom förebyggande åtgärder som sjukdomsförekomst minskar och den allmänna hälsan hos djur förbättras.

Utvärderingen kunde fastslå en rad olika faktum vad gäller hälsoläge, avmaskningsrutiner, samt vanligt förekommande sjukdomar och parasiter.

För övriga djur inom lantbruket är sjukdomsrapportering i samband med slakt en vanlig källa till information, men denna typ av information saknades för hägnade hjortar som skickats på slakt. Orsakerna till detta kan bland annat bero på att djur som misstänkts vara sjuka inte skickas på slakt, att hälsoläget är relativt gott, eller att det finns en under-rapportering av sjukdomsfynd. Informationen som fanns att tillgå via SVA:s journalsystem gav dock intressanta resultat kring sjukdomsläget och man kunder fastslå av sjukdomspanoramat är varierande hos insända obducerade hjortar, men att inga anmälningspliktiga eller allvarliga (epizootier) sjukdomar påvisas.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår