Utfodring

Sommartid betar hjortar vanligen av gräs, växter, och örter men vintertid är hägnade hjortar i de flesta fall beroende av tillskottsutfodring med grovfoder (ensilage) och i vissa fall kraftfoder (spannmål, pellets) men även rotfrukter såsom morötter, potatis, sockerbetor eller rovor. I stora hägn med låga djurtätheter kan djuren även tillgodogöra sig det som marken och skogen producerar i form av skott, knoppar, bärris m.m. 

För att jämföra de vanligaste idisslarnas matsmältningssystem gjorde veterinär R. R. Hoffman från Tyskland 1989* en studie där han illustrativt beskrev skillnaderna mellan hjort, älg, nötkreatur, rådjur, får mfl. I studien kan man läsa vilka idisslare som anses vara generalister, dvs betar det mesta, och vilka som är specialister, dvs har smalare preferenser (till exempel älg och rådjur) samt de som anses ligga mitt emellan. Denna studie har citerats och refererats till ett otal gånger och utgör en viktig kunskapskälla för människor som arbetar med och är intresserade av utfodring av hägnat/frilevande vilt, samt viltförvaltning. I artikeln kan man se att det även finns skillnader mellan kronhjort och dovhjort, där dovhjorten är mer av en gräsbetare än kronhjorten (se figur), vilket styrs av de anatomiska förutsättningarna i förmagarna (våm, bladmage, nätmage) och magen (löpmagen), samt födointagsfrekvensen.


*Hoffman RR. (1989) Evolutionary steps of ecophysiological adapation and diversification of ruminants: a comparative view of their digestive system. Oecologia 78:443-457.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår