Parasitprovtagning och avmaskning

Lungmask

Inom hjortnäringen är lungmasken ofta sedd som ett av de största hoten mot hälsan och välfärden för djuren. Framför allt hos kronhjort kan denna parasit ställa till skada genom att indirekt orsaka försämrad viktutveckling hos kalvar. Hjortar kan smittas av både sin egen art av lungmask (Dictyocaulus eckerti) och nötkreaturens lungmask (Dictyocaulus viviparus). Hos vuxna djur orsakar den sällan problem, även om en försämrad viktutveckling under kalvtiden kan orsaka fördröjd (upp till flera år!) könsmognad, vilket i sin tur påverkar besättningens tillväxt och ekonomi.  

Lungmaskens larver, som utsöndras med avföringen, trivs i fuktiga marker. Man har även visat att svampen Pilobilus (tillhörande slungmögelsvamparna), och som växer i avföring, underlättar för larvernas utveckling på betet. Larver på betet kan överleva relativt kalla temperaturer, men har svårt att överleva i torra beten på sommaren. 

Grafik över lungmaskens livscykel hos hjort. Modifierad efter Deer Industry New Zealand (www.deernz.org.nz).

Lungmaskens livscykel

Efter att en hjort har fått i sig larver via betet (A), vandrar dessa från tarmen (B) via blodkärl och lymfa till lungorna (C), där de mognar till vuxna maskar.

Dessa vuxna maskar stannar i lungorna och börja utskilja ägg (D). Äggen hostas upp och sväljs ned för att sedan utsöndras med avföringen (E).

Symptom på lungmaskinfektion

Direkta symptom på lungmaskinfektion är hosta. Hostan visar sig oftare när djuren stressas, till exempel vid flytt eller drivning i hanteringsanläggning eller melan hägn. Indirekta symptom är som ovan beskrivet nedsatt viktutveckling hos kalvar och raggig päls. Symptomen börjar oftast under senare delen av sommaren. Vid slakt av kalvar på hösten och vintern kan man ibland se förändringar i lungornas kanter i form av missfärgningar, ojämnheter, och små knölar. Klipper eller skär man upp de små och större luftrören i lungorna kan ibland de ljusa trådlika maskarna framträda. Dessa är mellan 3-8 cm långa.

Provtagning (gäller alla parasiter)

Varje vår, precis innan det börjat grönska ordentligt, bör man ta minst ett parasitprov.
Beroende på svaret av det bör det följas upp med ytterligar ett en månad senare. Gård & Djurhälsan HJORT har avtal med Vidilab AB i Enköping.

a) Plocka avföring (ej intorkad!) från 3-6 vuxna djur av vardera djurslag i hägnet. Alla djurslag bör provtas för sig (inkl. visent, älg, mufflon).

b) Lägg i plastpåse, märk påsen noga med djurslag.

c) Ladda ner och fyll i följande remiss.

Kunder i Gård & Djurhälsan HJORT kan med föredel skriva i veterinär Jonas Malmsten (jmalmsten@gmail.com) som kopiemottagare för att få korrekt rådgivning.

d) Skicka prover i vadderat kuvert, inklusive remiss till:

Vidilab AB, Box 33, 745 21 Enköping

Senare på sommaren

e) Ta ett samlingsprov från kalvar under högsommaren, vilket kan följas upp med ytterligare ett prov en månad senare.

Dessutom bör man vid all slakt undersöka lever, gallgångar, lungor, löpmage och blindtarm noga efter förekomst av parasiter.

Behandling och förebyggande

Lungmask är än så länge känslig mot olika typer av avmaskningsmedel, men man bör aldrig avmaska djur om det inte finns behov. När problem med lungmask påvisats med avföringsprov - ta kontakt med din egen veterinär eller med Gård & Djurhälsans hjorthälsoveterinär för rådgivning och receptförskrivning. Observera att avmaskning för tidigt (0-3 veckor in på betessäsongen) eller för sent (15-17 veckor in på säsongen) inte har tillräcklig effekt. Eftersom vuxna djur ofta varken har mycket lungmask, eller far illa av det, bör man inrikta sig på att försöka avmaska kalvar och fjolingar. 

Om man har problem kan man, i likhet med de flesta antiparasitära strategier, låta betena vila i minst ett helt åt. Detta kan bryta smittspridningen. Dock förutsätter detta att djur som återvänder till det vilande betet är parasitfria.

Vid inköp av livdjur bör dessa

a) i möjligaste mån köpas in från dokumenterat parasitfria hägn

b) avmaskas (enligt gällande föreskrifter) och sättas i karantän i minst två veckor för att alla maskar skall hinna passera ut ur djuret.

c) följas av parasitprovtagning kommande vår

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår