Hjortar

Dovhjort

Dovhjorten är en idisslande växtätare, liksom övriga hjortdjur. Den är mindre selektiv i sitt födoval än till exempel älg och rådjur, och betar gärna gräs om sommaren eller äter gräsensilage om vintern. Den tillhör sedan 1980-talet officiellt den svenska faunan, trots sin bakgrund i delar av Medelhavsområdet och Mellanöstern. Idag förekommer den i många olika delar av världen, inklusive norra Europa, Oceanien, Nordamerika, och Afrika.

Dovhjorten är ett flockdjur som trivs i både skog och jordbruksmark och hindarna (hondjuren) föder vanligtvis en kalv. Hjortarna (handjuren) kan väga upp till 150 kg levande och hindarna upp till ca 100 kg. Flera olika färgvarianter förekommer: fläckig, svart, viltfärgad och vit. 

Kalvarna föds i juni-juli, vilket är ca en månad senare än för de ursprungliga svenska hjortdjuren älg, rådjur och kronhjort.

Kronhjort

Kronhjorten är ett för Sverige ursprungligt hjortvilt, och rester av den svenska ursprungspopulationen kan hittas i södra Skåne. Numera lever den i vilt tillstånd i stora delar av södra Sverige, men förekommer även i Norrland. Dock är majoriteten av vilda populationer vanligen rymlingar från hägn, med annat genetiskt ursprung (från den europeiska kontinenten). Kronhjorten är liksom dovhjorten en idisslande växtätare och är förhållandevis bred i sitt födoval, om än något smalare än dovhjorten.

Olika underarter av kronhjort lever i Europa och där den skotska och norska varianten är något mindre än den kontinentala och svenska.

Kronhjorten är ett flockdjur och trivs i olika typer av terräng och landskap. Hindarna föder en kalv. Kronhjorten är påtagligt större än dovhjorten, men mindre än älg och hjortarna väger runt 160-240 kg, även om betydligt större hjortar finns. Hindarna väger ca 120-170 kg.

Kalvarna föds i maj-juni.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår