Artikel

Stora leverflundran, att tänka på under hösten

Nu under hösten är det extra angeläget att påminna om åtgärder för att upptäcka eventuell smitta med Stora leverflundran. Då är det lättare att undvika produktionsförlust under vintern och minska smittspridning kommande vår. Som vi berättat tidigare är Stora leverflundran knuten till fuktiga beten eftersom den har dammsnäckor som mellanvärd.

• Titta alltid på rapporten för sjukdomsregistrering vid slakt. Om du slaktar vid ett slakteri som inte alltid rapporterar sjukdomsfynd vid slakt så säg till dem innan du lämnar djuren att du vill att de meddelar dig om leverskador eller Stora leverflundran hittas. Kod 80 innebär att de har sett vuxna flundror, kod 84 och 88 kan (men måste inte) innebära att skadorna beror på larver från flundror.

• Smittrycket är högst under sensommaren och hösten. Det kan därför vara bra att undvika fuktiga beten under den årstiden och om möjligt flytta fåren till torrare beten. I vissa hårt drabbade områden kan till och med en tidigare installning vara att rekommendera.

• Provtagning av träck kan räta ut frågetecken i de fall där slaktrapporten visar många fall av kod 84 och kod 88. Tänk då på att det bara är vuxna flundror som lägger ägg! Kom ihåg att det tar tre månade för flundran att bli vuxen och äggläggande efter att fåret smittats! Eftersom smittrycket är högst på sensommaren kan ett höstträckprov vara negativt på flundreägg även om levern är full av larver. Alltså: träckprov från får i början av november påvisar bara smitta som skett innan augusti. Det kan ändå vara värdefullt om ett negativt  prov följs upp med ytterligare prov tre månader efter sista betestillfället. Ett alternativ kan vara att ta blodprov från förstagångsbetande lamm för undersökning av antikroppar mot flundror. Antikroppar kan ses i blodet tidigast 3 veckor efter smittotillfället. Det är ett dyrare alternativ, men på så sätt kan tidig smitta påvisas.

• Om stora leverflundran påvisats bör livdjuren behandlas under stallperioden. Vilket preparat som veterinären väljer att skriva ut kan variera från fall till fall. Var säker på att både du och den förskrivande veterinären känner till mot vilket eller vilka av flundrans utvecklings stadier är effektivt! Fel preparat vid fel tidpunkt gör ingen nytta. Valbazen® kan med fördel användas under senvintern eller inför betesläpp då alla flundrorna hunnit bli könsmogna, men inte under hösten eftersom det inte dödar flundrans larver. I de fall där en hög nedsmittningsgrad kan misstänkas kan det vara fel att vänta med behandling de tre månader det tar för flundran att bli vuxen. Då är det befogat att använda något av de licenspreparat (till exempel Fasinex) som även är effektivt mot larvstadier. Då behandlas alla livdjur två veckor efter installning. Om fåren skall gå ute under vintern behandlas de när temperaturen förväntas hålla sig under 10 grader.

• Om du köper livdjur så förhör dig alltid om säljaren vet om flundror misstänks. Behandla i så fall mot flundror under tiden i karantän. Under sommar och höst skall ett preparat som även dödar flundrelarver användas, vänta helst till två veckor efter senaste betestillfälle. Vid karantän under senvinter eller vår går det bra att använda Valbazen® (mot vuxna flundror).

Behandla på rätt sätt och planera i tid

• Om du behandlar så gör det rätt! Underdosera inte! Ta det lugnt, använd en bra ingivare, kontrollera att fåren sväljer ordentligt och väg dem helst. En för låg dos dödar inte parasiterna men ökar risken för resistensutveckling.

• Planera inför våren! Överväg att låta bli att använda sanka beten där du vet att snäckorna bär på flundror. Stängsla om möjligt bort fuktiga områden. Går dessa beten inte att undvika, så låt djuren beta där på försommaren när smittrycket är lägre än på sensommaren och hösten.

• Släpp inte ut tackor som bär på flundror på vårbetet så att de smittar ner snäckorna som finns där! Har din flock haft Stora leverflundran så fråga efter analys av den när du tar tackträckprovet på våren. Är provet positivt bör tackorna behandlas innan de släpps ut.