Artikel

Sjukdomsregistreringar vid slakt - ett unikt verktyg

Svenska djurbönder har många hinder att kämpa med i dagens globaliserade och konkurrensutsatta värld. Då blir det ännu viktigare att utnyttja alla fördelar som mödosamt har byggts upp under åren. Det är inte många länder där man kan följa djurhälsoläget på riksnivå, men också på gårdsnivå genom en tillförlitlig slaktskadestatistik.

Att ha tillgång till slaktanmärkningarna är ett verktyg som vi måste värna om och använda mer. I motsats till andra övervakningsprogram inriktade på allvarliga sjukdomar som vi inte har eller har i ringa omfattning i landet, har vi här möjlighet att följa rena produktionssjukdomar som vi alla dagligen lever med.

Använd anmärkningarna på avräkningsnotan

Det är ganska lätt att som producent fokusera på det som syns på avräkningsnotan genom avdrag. Oftast är man bara medveten om att en lever kostar omkring 80 kr i avdrag på en ungtjur, att det blir några kg avdrag vid bölder eller onödigt dyrt vid avdrag för parafilaria som ger grönt kött. Sådana kassationer av olika slag kostar i längden en hel del pengar, men enligt min erfarenhet är det många som inte har kontroll över den här enkla kalkylen. Börjar man dessutom rota i dolda kostnader som inte syns på avräkningsnotan blir saken betydligt svårare att mäta i pengar. Tecken på avläkta lunginflammationer som dyker upp i samband med slakten har haft ett pris i form av merarbete, veterinärkostnader, med mera, men mest i form av lägre tillväxt. En så banal sak som anmärkning om bindvävsmask kan skvallra om mycket flugor på betet som gör djuren oroliga med lägre tillväxt som följd. Ibland är sjukdomsregistrering vid slakt det enda realistiska sättet att diagnostisera sjukdomar som är svåra att upptäcka kliniskt – ett bra exempel på detta är stora leverflundran som har spridit sig under de senaste åren.

Lyckas vi tillsammans sätta ett relevant pris på saker och ting blir det enklare att göra bättre kalkyler och prioriteringar. Självklart finns en massa andra hälsorelaterade faktorer som också inverkar på produktionsresultaten så det går inte att se på sjukdomsregistreringen vid slakt separat. Dessa ingår i en helhet och måste analyseras som sådan. Köttproduktionen i sin helhet skulle också tjäna på en bättre analys av registreringen i samband med slakt. Riksvärden kan ge oss siffror som vi som näring eller enskild producent kan använda i marknadsföringen eller ha som en tankenöt om vad det är vi måste förbättra och fokusera på.

Ställ krav på slakterierna

Sjukdomsregistreringen vid slakt har under väldigt många år varit obligatoriskt och statligt reglerat. Sedan några år tillbaka är det däremot frivilligt. De stora slakterierna har på ett föredömligt sätt insett värdet av registreringen och fortsatt på den gamla vägen. Problemet är att den växande skaran av små och ibland medelstora slakterier inte har hängt med och det har uppstått ”luckor i statistiken” som i viss mån stör möjligheten till utvärdering av de nationella resultaten. I vissa fall omöjliggörs även en professionell uppföljning av den enskilda gårdens resultat. Svenska Djurhälsovården jobbar aktivt med att få in fler slakterier i rapporteringssystemet men här kan också du som enskild producent göra en insats. Som kund och leverantör kan du begära att slakteriet gör det möjligt att underlätta hälsoarbetet och produktionsuppföljningen. Sjukdomsregistreringen vid slakt är objektiva nyckeltal som speglar produktionsstörande parametrar och som vi måste använda bättre i jakten på djurvälfärd och lönsamhet i djurproduktionen. En ännu bättre sjukdomsregistrering tjänar vi alla på!

Elöd Szántó
Djurhälsoveterinär Skara