Välkommen på Kalvkalas!

Onsdag 18 oktober, klockan 10-16

En heldag i kalvens tecken på temat friska kalvar och god tillväxt.

Anmäl dig nu >>

Välkommen på Kalvkalas!

Onsdag 18 oktober bjuder vi in till en heldag i kalvens tecken.
Du har möjlighet att delta på plats i Linköping alternativt via direktsänt webbinarium.

 

Dagen riktar sig mot alla som jobbar med kalvar, djurägare, personal och djurhälsopersonal. Ett givet tillfälle att träffas och kompetensutveckla sig själv och hela företaget!

Det bjuds på internationella utblickar, en sammanfattning av kommande EU-lagstiftning, smittskydd samt det senaste för bästa tillväxten av dina kalvar. Nedan finns programmet i sin helhet.

Föreläsare under dagen är Vipri, Anett, Caroline, Erika, Lovisa, Katinca och Jennifer från Gård & Djurhälsan. Vi ser fram emot att träffa er och Kalv-kalasa tillsammans!

Lovisa, Caroline, Jennifer, Erika, Katinca, Virpi & Anett

 

När: Onsdag 18 oktober
Var: Vreta kluster, Linköping / alternativt delta digitalt
Tid: Kl. 10.00-16.00
Pris: 800 kr (i priset ingår även lunch och fika för dig som är på plats)

 

Ämnen

En klöv i framtiden

Utblick och rapporter från omvärlden

Kalvuppfödningen kan se ut på många olika sätt i olika besättningar men också i olika länder i vår omvärld. Gård & Djurhälsans Nötgrupp har fått förmånen att utvidga sina perspektiv internationellt och kommer att berätta en intressant sammanfattning om kalvuppfödningens utmaningar och möjligheter från Holland och Irland. Förutsättningarna är väldigt olika men det finns också många likheter, sammanfattningen berör ekonomi, djurvälfärd, djurhälsa och stallsystem. Vi kommer att bjuda på många bilder och filmer, det kommer att bli en konkret och visuell besöksrunda utomlands. 

Ny djurskyddslag för kalvar på väg in i EU

Många har säkert noterat att EU- komissionen i samarbete med EFSA (European Food Safety Authority) arbetar febrilt med en helt ny djurskyddslag inom hela EU. Lagen kommer att lanseras 2027. De nya lagarna kommer att formas för t ex  kalvar, mjölkkor, grisar, djurtransporter och slakt. Virpi ger en sammanfattning om de viktigaste delarna i det kommande lagförslaget, i många områden gällande djurvälfärd är Sverige redan långt framme men det kommer att finnas delar där även svenska besättningar behöver att omstrukturera sig och ta till sig nya rutiner, inte minst gällande kalvar. 

Kalvpaket

Kalvpaketet ingår i våra populära årstjänster. Kalvpaketet är ett diagnostikpaket som Gård & Djurhälsan har tagit fram och skräddarsytt för våra kunder i samarbete med SVA. Alla prover analyseras på SVA. Kalvpaketet innehåller den senaste diagnostiken inom kalvsjukdomar  och under föredraget redovisar vi aktuell statistik, trender och sammanställningar över tid. 

Parhållning av kalv

Den nya EU-lagstiftningen som träder i kraft 2027 leder till en del förändringar för våra kalvar och parhållning av den unga kalven är en av dem. Vi delar erfarenheter från projektet som innefattat en ERFA-träff i Skaraborg där en gård som sedan en längre tid huserat kalvar i par i hydda besökts. Vilka fördelar finns med parhållning av kalv och vilka är utmaningarna? Hur lyckas man parhållna kalvar och hur löser man de praktiskt? Vi delar våra erfarenheter inom ämnet vid detta seminarie! 

 

Benchmarking om antibiotikaförbrukning
och senaste nytt om aktuella infektioner

DDDvet – Defined Daily Dose

Går det att använda svenska behandlingsjournaler för att beräkna DDD – det europeiska antibiotikaförbrukningsmåttet? Det undersöker detta projekt! Data har samlats in från ungnötsbesättningar som köper in mjölkdrickande kalv eller avvanda kalvar samt från dikobesättningar och ungnötsbesättningar som köper in köttraskalvar. Målet är att beräkna var gårds DDD, och se hur dessa exempelgårdar ligger jämfört med internationella siffror.

Mycoplasma bovis

Vad är Mycoplasma bovis? Hur ska du arbeta smittsäkert för att begränsa spridning och effekterna av bakterien?

Ultraljud vid diagnostik av navelinfektioner

Navelinfektioner är en underskattad och ofta osynlig sjukdom hos unga kalvar som leder till djurlidande och produktionsförluster. Du får en inblick i vad forskningen säger samt en presentation av navelprojektet där naveldopp har testats i en svensk besättning. Gruppen som fått naveldopp jämförs sedan med den obehandlade gruppen via ultraljud!

 

God tillväxt behövs för stabil ekonomi!
Ta del av några aktuella projekts delredovisningar

Robusta kalvar
– Högre förmedlingsvikt ger bättre djurvälfärd

En pigg och frisk kalv är värdefull för alla parter och en god djurhälsa är även positiv från ett djurvälfärdsperspektiv. Praktiska erfarenheter och tidigare studier talar för att förmedlingsvikten är en avgörande faktor för kalvens djurvälfärd i ungnötsbesättningar,

Öka lönsamheten genom att utnyttja den ekologiska kalvens potential under första halvåret

I ekokalvsprojektet visar vi konkreta exempel på olika sätt att föda upp mjölkraskalvar. Vi följer kalvarnas vikt och tillväxt varje månad under deras första halvår – under ett helt år – och kan därför visa på potential och utmaningar i hälsa och tillväxt för kalvar i ekologiska besättningar, vilket naturligtvis också många gånger kan tillämpas i konventionella besättningar!
Projektet finansieras med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

 

 

 

Vill du bli sponsor?

Kontakta då Ulrika Andersson, ulrika.andersson@gardochdjurhalsan.se