Kalvkalaset 2023

Tema: Friska kalvar och god tillväxt

När: Onsdag 18 oktober
Var: Vreta kluster, Linköping / alternativt delta digitalt
Tid: Kl. 10.00-16.00
Pris: 800 kr (i priset ingår lunch och fika för dig som är på plats)

Ämnen

En klöv i framtiden

  • Utblick, rapporter från omvärlden
  • Kalvpaket och kalvremiss
  • Parhållning av kalv – Skaffa dig ett försprång inför nya EU-lagstiftningen 2027 där kalvhållningen är i fokus. Du får verktyg för att hålla kalvar i par på ett framgångsrikt sätt.

Frisk

  • Mycoplasma bovis – Vad är Mycoplasma bovis? Hur ska du arbeta smittsäkert för att begränsa spridning och effekterna av bakterien?
  • Defined Daily Dose – ett projekt
  • Navlar – Navelinfektioner är en underskattad och ofta osynlig sjukdom hos unga kalvar som leder till djurlidande och produktionsförluster. Du får en inblick i vad forskningen säger samt en presentation av navelprojektet där naveldopp har testats i en svensk besättning. Gruppen som fått naveldopp jämförs sedan med den obehandlade gruppen via ultraljud!

Tillväxt

Vill du bli sponsor?

Kontakta då Ulrika Andersson, ulrika.andersson@gardochdjurhalsan.se