Föreläsare o föreläsningar

Här presenteras de föreläsningar som hålls under de parallella seminarierna. Vid anmälan anger du det föredrag du vill lyssna till vid varje tillfälle. Program för dagen finns här.

Parallella seminarier 1 klockan 11.15 – 12.00

Anna Woodhouse – Hur hållbar är svensk gris?

Det senaste klimatavtrycket för svenskt griskött publicerades år 2009 och representativa hållbarhetsstudier av svensk grisproduktion saknas. De senaste åren har det skett en snabb utveckling inom grisproduktionen som sannolikt minskat miljöavtrycket. I ett tvåårigt projekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning har miljöavtrycket av svensk gris utvärderats på nytt och de nya resultaten presenteras. Konkreta åtgärder för att minska miljöpåverkan i grisproduktionen diskuteras samt hur den svenska grisens hållbarhet förhåller sig till dansk och europeisk produktion.

 

 

 

Karl Ståhl – Afrikansk svinpest- hur stor är egentligen risken för Sverige

I korthet kommer jag berätta om sjukdomens ursprung i Afrika söder om Sahara och hur utvecklingen där har bäddat för den situation vi nu har i världen- med stor spridning i såväl Europa och i Asien. Jag kommer tala om vad vi har lärt oss om sjukdomen under de år som vi levt med den i EU, om de saker som vi fortfarande inte riktigt förstår, om de principer som används för att bekämpa smittan i drabbade länder, om lyckade exempel och om oroande utveckling, och slutligen om hur risken för Sverige ser ut och vad vi gör och kan göra för att stärka vår beredskap.

 

 

 

Ingela Stenson – En ny marknadsposition för griskött!

Hur ska grisköttet marknadsföras för att konsumenterna ska gilla det framöver? Vad behöver grisföretagare, slakterier, handel och marknadsförare göra för att grisköttet ska fortsätta vara attraktivt för svenska folkets? En grundläggande analys av United Minds ger både förvånande och tänkvärda insikter i spelet runt klimatfrågan och våra matvanor. Synen på griskött behöver ändras hos konsumenterna och grisbönder och slakterier behöver tänka till.

 

Ingvar Eriksson & Alexander Hjelmberg
– Att mäta gör skillnad

Med hjälp av produktionsuppföljning har man ett verktyg för att fortlöpande mäta och kvantifiera sin produktion i tekniska och ekonomiska mått.  Produktionsuppföljning är både ”backspegel” och ”kikare”:

– Som ”backspegel”: Gjorde insatta åtgärder någon skillnad? Blev resultatförbättringen den önskade eller ska någon annan åtgärd sättas in?

– Som ”kikare”: Vilka resultatmål, såväl produktionstekniska som ekonomiska mått, vill jag sätta? Vilken strategi ska jag ha för att nå dessa mål?

 

Parallella seminarier 2 klockan 13.30 – 14.15

Anders Dalenius – Kampanjen Gilla Gris

FULLT, går ej att anmäla till!

Jag kommer att prata om kampanjen Gilla Gris, varför vi valt att enbart använda digitala- och sociala medier samt hur välgörande det kan vara med ett mediadrev ibland.

 

 

 

Gunnar Johansson & Per Wallgren – Dysenteri- hur utrota och förebygga?

Svindysenteri är en av de mest kostsamma grissjukdomarna globalt sett. Antalet smittade svenska besättningar
är begränsat, men sjukdomen har de senaste åren fått ny spridning och år 2016 diagnostiserades för första gången tiamulinresistent dysenteri. Lyckligtvis har den stammen sanerats bort, men det inträffade har lett till att näringen tillsammans med SVA gemensamt har beslutat sig att utrota smittan från svenska besättningar. Vi kommer att beskriva arbetet, hur omfattande smittan är och vad en smittad besättning kan tjäna på att sanera. Du kommer också att få tips om hur du skyddar den egen besättning från smitta.

Miguel Ángel Higuera – Spanish Pig Sector evolution after ASF eradication

I föredraget berättas om den spanska grisbranschen och hur denna arbetar med handel inom och utom EU. Hur jobbar Spanien med rådgivning och hjälp till grisbönderna? Hur påverkar Afrikansk svinpest, hur utrotades den i Spanien och vad är det största smitthotet.

Föredraget hålls på engelska

 

Petra Lindblad – Hur kan vi tänka nytt kring golv i grisningsboxen?

Tre kvadratmeter  rektangulär yta av fast golv, sammanhängande från vägg till vägg. Så säger djurskyddslagen. Vad händer om man gör annorlunda? Hur påverkar det djurhälsa och effektivitet? Och dessutom, hur gör man?

 

 

 

Parallella seminarier 3 klockan 14.30 – 15.15

Theres Strand – Hur ska vi skapa ökad efterfrågan på svenskt kött – Handlingsplanernas etapp 2

I arbetet med att stärka svensk produktion av gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet. I Handlingsplanernas etapp 2 så är den övergripande målsättningen ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet. Målet ska uppnås genom att hela värdekedjan jobbar tillsammans för att stärka målområdena hållbarhet, marknad och produktion & kvalitet.

 

 

 

Johanna Fjelkner – Smittsäker och smidig utlastning i praktiken

Söker du inspiration inför ombyggnation av utlastning? Vill du veta mer om hur kollegor runt om i landet löst frågan? Då är detta föreläsningen för dig! Praktiska exempel på välfungerande, smittsäkra utlastningar på svenska gårdar varvas med inspiration från utlandet.

 

 

Mattias Dernelid – Vad förväntar sig kunden av oss?

FULLT, går ej att anmäla till!

Mattias Dernelid  är produktchef vid Fällmans kött, som är grossist på kött, vilt, fågel och chark till restauranger runt om i hela Sverige. De styckar och bereder kött i våra egna anläggningar och har kontroll över varan från uppfödning till färdig produkt. Mer information om föredraget kommer inom kort. 

 

Kimmie Nissen och Søren Sandgaard Thuesen – Successfull rearing of gilts

I detta pass får Topigs Norsvin och Danbred ge sin syn på uppfödning av gyltor. Åsa Bönnestig från Svenska Köttföretagen modererar passet.

Kimmie Nissen:

Gyltorna är besättningens framtid och ska därför tas om hand därefter.
Fyra punkter att komma ihåg vid gyltuppfödning:
Gyltorna är besättningens framtid
Uppfödningsperioden börjar redan vid födseln och sträcker sig hela vägen till seminering
Foder anpassat efter gyltans behov, så ben och kropp utvecklas som önskat
Anpassning till besättningens miljö är nödvändigt för god produktion

Søren Sandgaard Thuesen:

Min föreläsning kommer att fokusera på varför styrning av hybriderna är viktigt.

Hur föder jag upp hybrider på ett framgångsfullt sätt?

  • Hur styr jag antalet betäckningsfärdiga gyltor i förhållande till besättningens behov?
  • Vilka fem punkter är avgörande för optimal produktion i första kull

Föredraget hålls på engelska.

 

Per Nilsson, moderator för Grisföretagardagen

Per Nilsson är moderator för Grisföretagardagen. Per är en 46 årig 4-barns pappa som älskar företagande och lantbruk. Han är VD och ägare till Esplunda mellan Enköping och Västerås i Mälardalen. Verksamheten bedrivs med hjälp av 14 medarbetare och består av grisar, köttdjur och växtodling kompletterat med skog.

–  Som moderator för årets Grisföretagardag så hoppas jag på ett jordnära sätt skapa en bra dynamik mellan föreläsare och publik med utveckling och lönsamhet för vår grisnäring i fokus.