Kurs

Grundkurs seminering gris

november 12 2019

Tid & plats

2019-11-12 Tranum • Löfmans Lantbruk

Kursbeskrivning

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter får seminering av hondjur endast utföras av djurägaren eller i besättningen anställd personal, under förutsättning att de har genomgått en av Jordbruksverket godkänd utbildning. Gård & Djurhälsan erbjuder nu godkänd kurs i seminering av grisar.

Program

Målsättningen med kursen är att du ska få kunskap för att vid rätt tidpunkt och med rätt rutiner kunna seminera gyltor och suggor. Kursen består av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen är en eftermiddag och innehåller fakta om grisars anatomi och sexualfunktion samt instruktioner om krav på hygien och smittsäker hantering av både djur och sperma. Den praktiska delen är att seminera hemma i den egna besättningen tillsammans med en veterinär med behörighet för seminering. Här säkrar du besättningens rutiner.

Sista anmälningsdag 6 november, 2019!

Kontaktperson

Cecilia Hagström

cecilia.hagstrom@gardochdjurhalsan.se

0511 155 00

Kursanmälan

Grundkurs seminering gris

tisdag 12 november kl. 09.00–15.00 Tranum, Löfmans Lantbruk

Antal platser kvar: 20 platser kvar
Kund hos oss 2 100 kr /exkl moms Ordinarie pris: 2 100 kr exkl moms
Jag är kund hos Gård&Djurhälsan Välj antal deltagare:
- +
Anmälan är bindande. Vi behöver minst 10 deltagare för att kunna genomföra kursen. Först till kvarn gäller.