Kurs

Grundkurs seminering gris i Kalmar

april 22 2020

Tid & plats

2020-04-22 Barkestorp • Bårstadvägen 3

Kursbeskrivning

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter får seminering av hondjur endast utföras av djurägaren eller i besättningen anställd personal, under förutsättning att de har genomgått en av Jordbruksverket godkänd utbildning. Gård & Djurhälsan erbjuder nu godkänd kurs i seminering av grisar.

Program

Målsättningen med kursen är att du ska få kunskap för att vid rätt tidpunkt och med rätt rutiner kunna seminera gyltor och suggor. Kursen består av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen är en eftermiddag och innehåller fakta om grisars anatomi och sexualfunktion samt instruktioner om krav på hygien och smittsäker hantering av både djur och sperma. Den praktiska delen är att seminera hemma i den egna besättningen tillsammans med en veterinär med behörighet för seminering. Här säkrar du besättningens rutiner.

Anmäl dig senast 1 vecka innan kursdag, anmälan är bindande.

Kontaktperson

Lena Hjorth

lena.hjorth@gardochdjurhalsan.se

046 – 32 58 80

Kursanmälan

Grundkurs seminering gris i Kalmar

onsdag 22 april kl. 13.00–16.00 Barkestorp, Bårstadvägen 3


Grundkurs seminering gris i Kalmar

2 550 kr

18 i lager

Kund hos oss2 250 kr /exkl moms
Jag är kund hos Gård&Djurhälsan
- +
Kategorier: ,

Anmälan är bindande. Vi behöver minst 10 deltagare för att kunna genomföra kursen. Först till kvarn gäller.