Artikel

Nyhetsbrev FÅR 6-2021

Innehåll

  • Vänder trenden för fårbranschen nu?
  • Hjälp er veterinär att göra rätt vid MV/CAE-provtagning!
  • Sjukdomar på stall – en översikt
  • Internationell workshop om fotröta och CODD
  • Bloggen – Den svenska maten
  • Kurser och webbinar!
  • Läs våra guider om fotbad
  • Hur dog lammet?
  • Hur djur blir till mat (Film)

Läs hela nyhetsbrevet här!