Artikel

Nyhetsbrev FÅR 4-2020

Innehåll:

  • Seminkurs för får
  • Ta hand om dina tackor, avvänj lammen i tid!
  • Mycket bete på många håll, men är det rätt bete?
  • Vi jobbar för en god djurhållning!
  • Använd nya läkemedel med stor försiktighet
  • Jordbruksverket: Så undviker du smitta mellan djur och människor på hemestern
  • Dags att ta träckprov på dina lamm

Se hela nyhetsbrevet här!