Nyhet

Välkommen till Foder i framtiden - Nötköttsproduktion

Foder i framtiden – Nötköttsproduktion - 5 december 2019!

Välkommen till en fullspäckad dag med inriktning på foderproduktion, utfodring och god djurhälsa. Hur påverkar ett förändrat klimat nötköttsproduktionen, både vad gäller produktion av foder, hantering på foderbordet och tillväxtstyrning för goda slaktkroppsegenskaper. Under dagen får vi ta del av erfarenheter både från Irland och Gotland, med exempel från såväl stall som betesdrift.

9.30 Välkomstfika

Tålig foderproduktion för nötköttsproduktion vid växlande väder
Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

 Nötköttsproduktion i växlande väder – erfarenheter från Irland
Martina Harrington, Teagasc, Irland

Lunch

Irländsk Nötköttsproduktion – Rådgivning och nyckeltal
Martina Harrington, Teagasc, Irland

 Utfodringen måste vara praktiskt genomförbar! Hur löser vi det?
Anett Seeman & Linnea Borgenvall, Gård & Djurhälsan

 Fika

 Hur minimerar vi risken för leverbölder?
Caroline Almroth Larsson, Gård & Djurhälsan

Att producera nötkött i torrt område – så tänker och gör jag!
Christer Melander, Kullands, Hemse & Margareta Dahlberg, MD Lantbruksråd

Köttkvalitet – Hur påverkas slaktkroppen om man gasar och bromsar? 
Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU

Anmälan görs via vår hemsida!