Nyhet

Välkommen på webinarium om foder, ekonomi samt avvänjning utan zink

Med anledning av den torra sommaren 2018 anordnades under hösten och vintern 2018/19 ett antal foderträffar med temat odling av spannmål och proteingrödor till grisar. Nu följer vi upp detta med fokus på foderplanering och foderträffar i grisstallet.
För varje dag som går kommer vi allt närmare förbudet mot att använda högdoserad zinkoxid till avvänjningsgrisar (förbudet träder i kraft i Sverige 25 juni 2022). Hur kan man redan nu förbereda sig på bästa sätt inför en grisproduktion utan zink?

När:                 Måndagen den 6 april
Var:                 Webinarium
Tider:              Vi inleder 10.00, lunchpaus 12.00 – 13.00, rundar av ca 15.00

Föreläsare:    Camilla Hallgren, Ingvar Eriksson, Elin Karlsson samt Melina Wilson från G&D

Ämnen som kommer att tas upp under förmiddagen är:

  • Demonstration av det nya foderberäkningsverktyget NIB Utfodra och hur ni kan använda det i er egen grisproduktion
  • Presentation av Gård & Djurhälsans foderpoddar; ”lättsmält” foderkunskap nära dig
  • Foderregistrering i WinPig; ett effektivt sätt att få koll på din foderförbrukning
  • Marginalkalkylen; en metod för att se sambandet mellan produktionsinsatser och produktionsintäkter

Ämnen som kommer att tas upp under eftermiddagen är:

  • Avvänjning- hur påverkas grisen?
  • Miljö och skötsel för en lyckad avvänjning
  • Avvänjning utan zink- hur lyckas man?

Anmälan görs via vår hemsida senast den 2 april.
www.gardochdjurhalsan.se/kurser eller klicka här!

Kostnad:         500 kr/pers exkl. moms, faktureras efter kurstillfället.

Vid frågor kontakta:

Ingvar Eriksson
070 648 78 10
ingvar.eriksson@gardochdjurhalsan.se

Camilla Hallgren
070 540 54 74
camilla.hallgren@gardochdjurhalsan.se

Anna Kilsby
070 688 50 66
anna.kilsby@gardochdjurhalsan.se

Välkomna!