Artikel

Ny klövsjukdom (CODD) diagnostiserad på svenska får

Smittsam digital dermatit hos får (Contagious ovine digital dermatitis, CODD) har för första gången diagnostiserats i en svensk besättning. Sjukdomen, som är vanlig i Storbritannien, orsakas av bakterier som ger avlossning av klövkapseln och därmed även kraftig hälta. Förutom att det är mycket smittsamt är den även mycket svår att behandla och det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar.

Även om ett svenskt fall av smittsam digital dermatit nu bekräftats så bedöms sjukdomen vara mycket ovanlig i Sverige. Ett stort antal får i Sverige undersöks årligen av veterinärer via Klövkontrollen utan att symtom på sjukdomen tidigare har setts. Det är oklart hur sjukdomen har kommit till Sverige.


Dessa två bilder visar förstadiet av smittsam digital dermatit med sår i kronranden.
Foto: Jennifer Duncan, University of Liverpool

 


Den här bilden visar hur sjukdomen utvecklas vidare till att klövkapseln lossnar.
Foto: Jennifer Duncan, University of Liverpool

 

För att minska risken för att få in sjukdomen i din besättning, tänk på:

• Undersök alltid klövarna på de djur du köper och håll dem i karantän i minst 4 veckor. Köp så få djur som möjligt från så få besättningar som möjligt.
– Tidiga symtom på smittsam digital dermatit är svullnad, sår eller svulstig vävnad vid kronranden (övergången mellan klövhorn och hud).

• Även utrustning som t.ex. klövsaxar kan sprida sjukdomen mellan besättningar, var därför mycket noga med tvätt och desinfektion av utrustning som används i flera besättningar.

• Fotröta kan göra djuren mer mottagliga för smittsam digital dermatit. Fotbada därför alltid inköpta djur med zinksulfat 10 % in och ut ur karantän.

• Undersök alltid halta djur i din besättning och undvik miljöer som ger skador på klövarna och i klövspalten, t.ex. upptrampade rasthagar.

• Undvik att sambeta med nötkreatur från besättningar där digital dermatit förekommer.

• Hjälp oss att stoppa smittan! Kontakta oss på Gård & Djurhälsan 0771–216500 om du ser förändringar som liknar smittsam digital dermatit.

Läs mer här: www.sva.se