Schysst kött

Sund avel är grunden

Inriktningen för avelsarbetet i Sverige är att skapa friska och sunda djur. Aveln verkar även för att förhindra spridning av ärftliga defekter. Vilket genetiskt djurmaterial som passar på en gård är individuellt och anpassas efter gårdens förutsättningar i nära samråd med produktionsrådgivare och experter inom genetik.

Avelsarbetet för god djurvälfärd

Fyra moderraser och tre faderraser inom gris

Svenska Köttföretagens mål är att förse svenska grisproducenter med ett internationellt konkurrenskraftigt avelsmaterial, utan att riskera det goda hälsoläget som vi har i Sverige. I Sverige har vi inget eget avelsarbete för gris utan köper in den genetik som används från tre ledande genetikbolag, Topigs Norsvin, DanBred och HKScan (i samarbete med JSR Genetics). Genom försäljning av semin och livdjur förser Svenska Köttföretagen bruksproduktionen med de senaste avelsframstegen inom gris.

Läs mer om genetikbolagen och deras sortiment

Moderdjuren i Sverige är korsningar mellan Yorkshire och Lantras och dessa raser är dominerande i världen på modersidan. Avelsarbetet på dessa raser har bedrivits i olika länder och blivit ”egna raser” i respektive land, då man har avlat för olika saker i olika länder. Majoriteten av svenska slaktgrisar är korsningar med faderrasen HKScan Hampshire. Svenska Köttföretagen har två galtstationer som förser svenska grisbesättningar med semin.

Olika raser för boskap för att matcha olika produktionsförutsättningar

Svensk Köttrasprövning ägs av Svenska Köttföretagen, Nordiska Avelsföreningen för Biffraser (NAB) och Viking Genetics. Svensk Köttrasprövning bedriver individprövning av köttrastjurar och deltar i utvecklingen av metodik för avelsvärdering av köttrasdjur. Individprövningen är officiell och följer rambestämmelser fastställda av Jordbruksverket. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer detaljreglerna.

Individprövning innebär att de tjurar, som skall avelsvärderas, föds upp på en prövningsstation i ett gemensamt stall. Genom att de testas samtidigt, i samma miljö, eliminerar man så långt som det är möjligt påverkan av miljön. Det innebär att de skillnader som tjurarna visar för olika egenskaper huvudsakligen beror på deras olika genetiska kapacitet.

Individprövning av de bästa tjurarna är ett viktigt komplement till avelsvärdering enligt BLUP-metodik. På individprövningsstationen kvalitetsdeklareras tjurarna inte bara för hur högt BLUP-värde för tillväxt som gäller utan även stor vikt läggs vid fertilitetsegenskaper, lynne, exteriör och klövar samt avelsvärden för födelsevikt och lätta kalvningar.

Läs med om Svensk Köttrasprövning