Schysst kött

Friska djur

Sverige bedriver ett unikt djuromsorgsarbete för lantbrukets djur i världen. Svenska djur har ett bättre djurskydd och är friskare, vilket den mycket låga antibiotikaanvändningen kanske är det bästa beviset på.

Friska svenska djur är ingen slump

I Sverige arbetar våra svenska djurproducenter dagligen med att hålla ett högt smittskydd på sina gårdar. Bland annat använder de flesta svenska grisgårdar något som vi kallar omgångsuppfödning. Med detta system rengörs och städas stallet mellan varje omgång grisar som föds upp, vilket ger friska grisar och god stallmiljö. Se filmen som förklarar hur detta går till.

 

 

Program Smittsäkrad Besättning

Smittsäkrad Besättning, är ett frivilligt smittskyddsprogram som finns för nöt- och grisgårdar. Programmet kommer successivt att ersätta nuvarande frivilliga salmonellaprogram och dess målsättning är att höja smittskyddet i landets besättningar så att risken för utbrott av smittsamma sjukdomar förhindras. Programmet utgör också grunden för hur stor statlig ersättning en besättningen kan få vid ett eventuellt utbrott såsom vid salmonella. Programmet är godkänt av Jordbruksverket och drivs för grisbesättningar av Gård & Djurhälsan (huvudman) i samarbete med Sveriges Grisföretagare, Lundens Djurhälsovård och Distriktsveterinärerna. För nötbesättningar är Växa Sverige huvudman i samarbete med bland annat Gård & Djurhälsan.

Programmet är uppbyggt i två steg. Första steget startar med att djurhållaren gör en intresseanmälan på smittsäkra.se. Därefter gör djurhållaren en egeninventering av smittskyddet i sin besättning genom att svara på ett antal frågor i systemets webbsystem, en så kallad smittskyddsdeklaration. I nästa steg får gården besök av en smittskyddsutbildad veterinär som gör en samlad bedömning av besättningens smittskydd och ger råd om hur det kan förbättras ytterligare. Vid veterinärbesöket bedöms bl.a. hygienrutiner för besökare och personal, foderhygien, kadaverhantering, rutinerna för utlastning, trafik till och från gården m.m. Besättningen ansluts sedan till olika nivå i programmet, GRUND eller SPETS, om och beroende på hur väl kraven i programmet uppfylls.  

Läs mer om programmet och dess regler för både gris- och nötbesättningar på www.smittsäkra.se

 

Människor kan också föra in smitta

Förflyttning av djur är den största riskfaktorn för smittspridning men människor kan också fungera som smittspridare genom att bära med sig smittämnen på skor, kläder och redskap när man besöker besättningar i Sverige eller andra länder. Tänk på att detta är väldigt aktuellt om du har utländsk arbetskraft eller tar emot gäster i dina stallar. Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll har tagit fram besöksinformation på flera olika språk för att det skall vara lätt att informera utländska gäster och arbetare om viktiga smittskyddsregler.

Erbjud egna besökskläder på gården

Även svensk personal, gäster, rådgivare eller hantverkare som vistas på din gård skall vara klädda för att undvika att sprida smitta mellan besättningar. Rekommendation är att du har gårdsegna kläder och stövlar att erbjuda besökare och personal för bästa kontroll och skydd.

Afrikansk Svinpest

När det gäller spridningen av Afrikansk Svinpest, som är ett oroande problem i Europa just nu, räknas just den mänskliga faktorn vara avgörande för att smittan fortsätter spridas. Om du jagar utomlands behöver du tänka på att rengöra kläder och utrustning.

 

Lämpliga besökskläder på gård

 

Kontroll- och övervakningsprogram

Sverige ligger långt framme i arbetet med att bekämpa smittsamma djursjukdomar som är av betydelse för djurhälsa, folkhälsa och produktion av säkra livsmedel. Näringen och staten tar ett gemensamt ansvar för att förebygga, bekämpa, övervaka och om möjligt utrota smittsamma djursjukdomar.

Gård & Djurhälsan ansvarar och är huvudman för både kontroll- och övervakningsprogram. I ett kontrollprogram är det primära syftet att förebygga och bekämpa en sjukdom eller ett smittämne, medan ett övervakningsprogram syftar till att övervaka förekomst av en sjukdom eller ett smittämne och att snabbt kunna vidta åtgärder om prover som tas i övervakningsprogrammet blir positiva.

Läs mer om våra kontrollprogram här!

Historik

The Swedish Animal health Service 1994