Nationellt ansvar

Pågående projekt Nöt

Defined Daily Dose (DDDvet)

Syftet med projektet är att skapa en modell för beräkning av defined daily dose (DDDvet) inom nötproduktionen i Sverige.

Detta för att skapa en översikt över antibiotikaanvändningen till nöt för att den enskilde lantbrukaren ska kunna utvärdera sin produktion samt för att kunna jämföra mellan olika typer av produktioner men också mellan olika länder.

Vid frågor kontakta:

Erika Geijer

070 – 2950448

erika.geijer@gardochdjurhalsan.se

Projektet finansieras av Branschutvecklingsmedel.