Nationellt ansvar

Pågående projekt Gris

Branschgemensam handlingsplan för utfasning av zinkoxid till avvänjningsgrisar

Projektet har delats in i flera delprojekt som beskrivs mer detaljerat nedan.

Delprojekt 1: Ta fram en branschgemensam handlingsplan för utfasning av zinkoxid i foder

Delprojekt 2: Enkät om zinkanvändning

Delprojekt 3: Kunskapsinhämtning och utbildning

Delprojekt 4: Praktiska försök

Syfte

Tillsats av zinkoxid i foder kommer att förbjudas inom EU inom en 5 års period och i Sverige 25 juni 2022. För att kunna fasa ut zinkoxid finns behov av att ta fram en gemensam handlingsplan för både branschen och myndigheter. Genom olika strategiska satsningar inom ramen för projektet, med fokus på utbildning av både rådgivare och grisföretagare, vill vi nå målet att upphöra med zinkoxid till avvänjningsgrisar utan att antibiotikaförbrukningen ökar.

Vid frågor kontakta projektledare:

Anna Kilsby, Affärsområdeschef Gris
Tel: 0511-150 68