Nationellt ansvar

Pågående projekt Gris

Foderplanering gris

  • Genomföra totalt 12 producentträffar på 6 orter i landet (2 träffar per ort)
  • Ta fram ett beräkningsverktyg för foderplanering och foderekonomi
  • Producera 5 kunskapspoddar.

Syfte

Syftet med projektet är att öka kunskapen hos landets grisföretagare och deras medarbetare om foderråvaror, utfodring, foderplanering och utfodringsstrategi, kopplingen mellan dessa faktorer och djurvälfärd, bibehållen god djurhälsa samt god lönsamhet.

Vid frågor kontakta projektledare:

Ingvar Eriksson, Ekonomi- och produktionsrådgivare Gris, Leancoach, Gård & Djurhälsan
Tfn 0706-487810
Ingvar.eriksson@gardochdjurhalsan.se