Nationellt ansvar

Pågående projekt Gris

Bättre hygien med rätt beläggning

Projektet handlar om hygien i slaktgrisstallar med anpassad beläggning. Studien kommer att genomföras i flera besättningar där olika beläggningsgrader ska jämföras.

En mängd data kommer att samlas in, såsom boxhygien, temperaturer, arbetstid, tillväxt, foderutnyttjande och spridning av slaktvikter.

I den årliga sammanställningen från Länsstyrelsernas djurskyddskontroller ser vi att brister som bl. a gäller rena liggytor, rena grisar, rengöring och utgödsling av stallutrymmen har ökat kraftigt.

Vi har tidigare beviljats medel för kylning av golv i slaktgrisstallar. Projekt som kan leda till förbättrad hygien med en mindre arbetsinsats och med hänsyn till ekonomiska konsekvenser ser vi som viktiga för branschen.

Vid frågor kontakta:

Amanda Reneby

Tel: 0346-104 04

amanda.reneby@gardochdjurhalsan.se