Slakteriundersökningar

Gård & Djurhälsan har haft i uppdrag av Jordbruksverket att genomföra en provtagning avseende förekomst av sjukdomen paratuberkulos hos äldre och avmagrade nötkreatur i normalslakten.

Syftet med undersökningen var att tillsammans med tidigare genomförda provtagningar bidra till ett underlag som kan bidra till en frihet från paratuberkulos i Sverige. Vi har idag ett världsunikt läge som måste bevakas.

Totalt togs 1.200 prover av besiktningsassistenter och besiktningsveterinärer på svenska slakterier under 2008-2010. Inga positiva djur påträffades i undersökningen.