Klinisk övervakning- Hitta magra kon

Veterinärer ombads i samband med annat besök ta ett träckprov från en mager ko i besättningen, med eller utan diarré. Kon skulle vara minst 2 år gammal och någon övre åldersgräns fanns inte. 258 djur från åtminstone 236 olika besättningar provtogs.  Slutresultatet blev att samtliga testade kor var negativa.

Syftet med projektet var dels att få in provmaterial från en kategori riskdjur – magra kor över 2 års ålder, med eller utan diarré – och dels att höja medvetenheten och kunskapen om sjukdomen och därigenom förbättra den passiva övervakningen.

Karta Magra kon