Frågor & svar

FAQ Paratuberkulosprogrammet

Behöver alla djur provtas? Från vilken ålder?


Svar: Alla djur som är över två år gamla vid provtagningsdatumet ska provtas enligt programmets regler.

Jag har köpt djur med A-status – kan jag överta säljarens A-status?


Svar: Du kommer att kunna ta över de inköpta djurens A-status förutsatt
– att dina egna djur också har A-status
– att du inte har några djur sedan tidigare
– att du har möjlighet att hålla isär de olika djurkategorierna (djur utan status och djur med A-status). Kontakta din veterinär inom Paratb-programmet för vidare instruktioner och ett formellt beslut.

Kommer jag att förlora min A-status om grannens djur har hoppat in i vår betesfålla?


Svar: Nej, om det har varit en kortvarig kontakt, d.v.s. att det rör sig om ett par timmar upp till ett dygn.

Jag har nötdjur med A-status men också får. Kan de växelbeta, hur i så fall?


Svar: Ja, de kan växelbeta. Då gäller att nötkreaturen betar markerna först och fåren kommer efter. En betesvila på 6 månader krävs för nöt och får om de betar i den omvända ordningen alternativt om ni väljer att växelbeta säsongsvis.

Jag har nötdjur med A-status, men vill börja köpa in mjölkraskalvar. Är det möjligt att göra utan att jag tappar min A-status?


Svar: Ja, kontakta då Paratb-programmets veterinär för speciella provtagningsinstruktioner.

Måste det vara en veterinär som utför provtagningen?


Svar: Ja, vid provtagningen fylls också i ett veterinärintyg, där veterinären intygar att det inte förekommer några kliniska symtom för paratuberkulos. Paratb-programmet står för veterinärens kostnader angående provtagningen och intyget.

Kan man plocka träck på marken?


Svar: Nej. Kontaminationsrisken är stor och proverna ska därför tas från ändtarmen med handskbyte mellan varje djur.

Vad kostar det att vara med i paratb-programmet?


Svar: 850 kr exkl moms per år.