Förenklad MaediVisna kontroll (FMV)

Till FMV kan både får- och getbesättningar anmäla sig. FMV står för en förenklad kontroll av MV hos får och CAE hos get vid ett (1) provtagningstillfälle. I FMV fås ett provsvar men inte något MV- eller CAE-status.

FMV riktar sig främst till tidigare okontrollerade besättningar, som inte är intresserade att få sin besättning certifierad med flera upprepade provtagningar.

Så här går det till:

  1. Du anmäler din besättning genom att skicka in en Anmälan (se länk nedan).
  2. Inom ett par veckor skickar vi ut provtagningsmaterial direkt till dig.
  3. Du kontaktar veterinär för blodprovtagning.
  4. Du förbereder provtagningen genom att samla ihop alla får och getter som är 1 år och äldre. Fåren bör vara klipppta helt eller på halsens båda sidor. Djuren ska vara id-märkta. Max 50 djur per besättning behöver provtas. Har man färre än 50 djur över 1 års ålder provtas samtliga.
  5. Proverna skickas till SVA för analys. När proverna analyserats skickas meddelande om provsvar från Gård & Djurhälsan. I de fall Maedi-Visna påvisas begär Gård & Djurhälsan in uppgifter om tidigare besättningskontakter samt ger råd och anvisningar för att förhindra smittspridning.
  6. M-status tilldelas inte inom FMV, men du kan gå vidare med kontroller inom det vanliga MV-programmet om du önskar få din besättning certiferad med M-status.

Dokument och länkar