Får

MaediVisna hos får

Maedi-Visna hos får

Maedi-visna (MV) är en virusorsakad smittsam sjukdom hos får. MV kommer smygande och förekommer mer eller mindre dold i besättningen för att efter några år kunna ge förödande effekter.

Det är alltså inte lätt att upptäcka sjukdomen hos sina får eftersom enda symptomet kan bestå i avmagring hos några äldre tackor. Dessutom ses även andnöd, speciellt vid ansträngning, ledinflammationer samt vinglighet. Symptomen ses oftast hos djur 3-4 år eller äldre, men i höggradigt infekterade besättningar kan symptom uppträda ner till 1 års ålder. Sjukdomen går inte att bota och djuren kan inte bilda immunitet mot den.

Sjukdomen kan först förekomma mer eller mindre dold med diffusa symtom som förhöjd lammdödlighet, ojämn tillväxt, kroniska juverinflammationer m.m. Efter några år kan den ge förödande effekt i den drabbade besättningen med kraftigt försämrad produktion. De typiska symtomen vid långt framskriden infektion är kraftig avmagring och andnöd hos äldre tackor. Sjukdomen går inte att bota och djuren kan inte bilda verksam immunitet mot den. Ett får som har symtom på maedi-visna dör inom ett antal veckor/månader. MV smittar inte människor.

Broschyr MV CAE

Ansökningshandlingar MV CAE

Råd och regler MV CAE

Årsberättelse MV CAE 2018

Beställning av MV/CAE-statusintyg och attest