Get

CAE hos get

CAE hos get

Caprin Artrit Encefalit förkortat CAE är en anmälningspliktig sjukdom hos getter. Den förekommer inom alla getraser och är sannolikt relativt vanlig bland okontrollerade djur. Smittämnet tillhör samma virusfamilj som det något mer bekanta Maedi Visna-viruset hos får. Det är ett så kallat retrovirus, släkt också med HIV-virus som ger AIDS hos människa.

Nu erbjuder vi telefontid för frågor kring Maedi-Visna och/eller CAE varje vardag kl. 09.00-12.00

– Ring 0771-216500

Vi har även öppnat en särskild mejl-adress för MV/CAE-frågor mv@gardochdjurhalsan.se

Beställning av MV/CAE-statusintyg och attest