Får

Maedi-Visna hos får

Råd & Regler Maedi-Visna

Som djurägare till ansluten besättning är det viktigt att du tar del av och följer reglerna som finns inom programmet. Dessa hittar du i dokumentet Råd och Regler inom Maedi-Visna/CAE-programmet. 

Rutiner vid utskick av djurägarförsäkran och provtagningsmaterial

När besättningens status börjar gå ut och det är dags för provtagning eller förnyelse av status skickas alltid, till djurägaren, de papper som ska fyllas i innan provtagning får ske. Vi håller alltså koll på dessa tidpunkter och startar processen. Djurägarförsäkran återsänds till Gård & Djurhälsan och granskas, och först när den godkänts kan besättningen ges klartecken för provtagning.

När besättningen ges klartecken för provtagning skickar vi ut provtagningsmaterialet direkt till djurägaren, som alltså numera ska ha den hemma när han/hon ringer till sin besättningsveterinär och bokar provtagning.