Får

Klövkontrollen

Sjukdomsinformation

Fotröta är en smittsam bakterieinfektion i klövspalt och klövhorn hos får.

Fotröta är en smittsam bakterieinfektion i klövspalt och klövhorn hos får. Fotröta sprids mellan besättningar med infekterade djur. Fotrötebakterien Dichelobacter nodosus samverkar med Fusobacterium necrophorum, en bakterie som normalt finns i fårens omgivningsmiljö.

För att fotröta ska utvecklas krävs att klövspalthuden är försvagad av t ex fukt eller urin och gödsel. Fusobacterium necrophorum kan då orsaka ett eksem i klövspalten och därmed bana väg för fotrötebakterien.

Läs mer om fotröta här i Kunskapsbanken.