Get

CAE hos get

Råd & Regler CAE

Som djurägare till ansluten besättning är det viktigt att du tar del av och följer programmets Råd och regler. I dokumentet Råd och regler får du också viktiga råd att tänka på vid exempelvis kontakt med andra besättningar.