Get

CAE hos get

CAE hos get

Caprin Artrit Encefalit (CAE) är en anmälningspliktig sjukdom hos getter. Den förekommer inom alla getraser och är sannolikt relativt vanlig bland okontrollerade djur. Smittämnet tillhör samma virusfamilj som det något mer bekanta Maedi Visna-viruset hos får. Det är ett så kallat retrovirus, släkt med HIV-virus som ger AIDS hos människa.

CAE är smittsam och symtom uppkommer mycket långsamt. När symtomen på CAE väl blir märkbara är därför ofta en stor del av besättningen smittad. Symtom på CAE-infektion är ledinflammationer, hjärnhinneinflammation med vinglighet och förlamning som följd, samt dödsfall.

Sjukdomen går inte att bota och djuren kan inte bilda verksam immunitet mot den. Genom blodprovstagning är det däremot möjligt att påvisas CAE i ett mycket tidigare skede av sjukdomen, innan symtomen har uppkommit.

Kontrollprogrammet för MV/CAE startade 1993 och har som mål är att förhindra spridning av sjukdomarna samt att bekämpa sjukdomarna så att sjukdomarna kan utrotas i Sverige. Ett viktigt delmål har varit att skapa en MV- och CAE-fri livdjurshandel.

Anslutning

Du ansluter din besättning till kontrollprogrammet genom att fylla i Ansökningshandlingarna.

Kostnad

För att delta i kontrollprogrammet betalar anslutna besättningar en årlig avgift från och med januari 2020 på 350 kr. Avgiften är subventionerad av anslagsmedel från Jordbruksverket.

Vid provtagning betalar anslutna besättningar för själva provtagningen, baserat på antalet prover utifrån tabellen nedan, samt en kostnaden för veterinären/provtagaren.

Antal prover (st) Kostnad
1-10 400 kr
11-20 600 kr
21-40 800 kr
41-70 1 200 kr
71-100 1 600 kr
101> 1 600 kr +600 kr per 50 provtagna djur

Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Regler

Regler för anslutna besättningar finns i dokumentet Råd & Regler för Maedi-Visna/CAE-programmet samt till höger här på sidan.

Kontakt

Har du frågor ang. programmet eller vill ha hjälp med att söka fram besättningar fria från CAE sorterade på län, ras etc. Kontakta oss via telefon eller mail.

Telefon

Alla vardagar kl. 09.00-12.00

0771-21 65 00

Mail

mv@gardochdjurhalsan.se