ViLA Nöt – Villkorad läkemedelsanvändning hösten 2024

Boka kurs

Kursinnehåll

Vi på Gård & Djurhälsan erbjuder ViLA-utbildning för Köttproduktion.
För djurhållare med nötkreatur som hålls för mjölkproduktion krävs en annan ViLA-utbildning än den som vi på Gård & Djurhälsan håller för nötkreatur för köttproduktion.

Detta är höstterminens kurspaket och när du har anmält dig så har du tillgång till allt material fram till och med avslutet 31 december 2024.
Ny kurs för vårterminen läggs upp i december 2024.

Boka din tid för prov
Denna teoretiska kursdel i ViLA Nöt avslutas med ett prov som du behöver bli godkänd på innan du kan bli godkänd i den praktiska delen.

Vi erbjuder tid för prov/examen i slutet på varje månad
Fredag 27/9 (kl. 10.00 – 12.00)
Torsdag 31/10 (kl. 10.00 – 12.00)
Onsdag 27/11 (kl. 10.00 – 12.00)
Fredag 20/12 (kl. 10.00 – 12.00)

Mer information hittar ni under de sista kurs-avsnitten.

Praktiskt prov
Det praktiska provet/intyget ska genomföras på gård (egen gård, hos sin arbetsgivare eller på en lantbruksskola) tillsammans med besättnings-veterinär. Intyget skickas sedan in till oss för registrering. Blanketterna hittar du under sista kurstillfället (15. Avslutningsvis)

När alla delar till slut är godkända hittar du ditt kursintyget i ditt kursrum.

Programpunkter

 • Introduktion
 • Regelverk för villkorning av läkemedel
 • Nötkreatur: utfodring, anatomi
 • Avlivning
 • Hantering av nötkreatur
 • Smittskydd
 • Sjukdomar
 • Undersökning och provtagning
 • Omvårdnad och receptfria behandlingar
 • Behandling
 • Journalföring
 • Läkemedel
 • Läkemedelshantering
 • Behandlingseffekt
 • Förebyggande djurhälsoarbete
 • Avslutning

Kursdelar

Video - 1. Introduktion

Video - 2. Vad är ViLA

Video - 3. Anatomi hos nötkreatur

Video - 4. Hur vi håller nötkreatur

Video - 5. Smittskydd

Video - 6. Sjukdomslära

Video - 7. Undersökning och provtagning

Video - 8. Omvårdnad och receptfria behandlingar

Video - 9. Behandlingar & journalföring

Video - 10. Grundläggande farmakologi

Video - 11. Läkemedelshantering

Video - 12. Behandlingseffekt

Video - 13. Avlivning

Video - 14. Förebyggande djurhälsoarbete

Video - 15. Avslutningsvis

Video - 16. Examens-prov 27 september 2024

Video - 17. Examens-prov 31 oktober 2024

Video - 18. Examens-prov 27 november 2024

Video - 19. Examens-prov 20 december 2024

Boka kurs

Kontakt

Tid Video
Delar 19
Plats Video
Platser 999
Pris 2450 kr (exkl. moms)

Om du har någon av årstjänsterna (Nöt Topp, Plus eller Bas) får du kundpris.

Ord.pris 3580 kr (exkl. moms)