Viktig Information ang kursen Villkorad Läkemedelsanvändning from 2024

Boka kurs

Kursinnehåll

Från och med nästa år kommer utbildningarna och dess strukturer att förändras inom en del områden. Hos oss arbetar vi nu intensivt med att utveckla ett helt nytt kursmaterial. Materialet behöver spegla de nyaste standarderna och uppfylla de uppdaterade kraven i föreskriften.

Tyvärr kan detta medföra att planerade kurstillfällen skjuts upp något. Men oroa dig inte, för vi kommer snart tillbaka med kurser som är ännu bättre och mer relevanta än tidigare. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår hemsida, för att hålla dig uppdaterad om våra nya kursutbud.

På G&D erbjuder vi utbildningar om villkorning av läkemedel som riktar sig specifikt till de som arbetar med gris, får och nötkreatur inom köttproduktionen.

Ta del av hela den nya förskriften

> Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om veterinärs ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt operativa ingrepp som djurhållare får utföra; – Saknr D 35/L 41

Har du några frågor gällande den nya föreskriften är du välkommen att kontakta oss:
Virpi Welling
Karin Lindqvist-Frisk
Anna Kilsby

Programpunkter

Vi lägger upp kurs så fort vi kan.

Kurstillfällen

On Demand - Viktig Information ang kursen Villkorad Läkemedelsanvändning from 2024

Boka kurs

Kontakt

Ulrika Andersson +46761283823
Tid On Demand
Tillfällen 1
Plats Återkommer med info
Platser 9986
Pris 0 kr (exkl. moms) Ord.pris 0 kr (exkl. moms)