Smittskydd Får

Boka kurs

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att öka djurägarens kunskap om smittskydd i fårbesättningar samt skapa ökad förståelse om vad som påverkar smittskyddet och hur det är möjligt att arbeta förebyggande.
Ett gott smittskydd bidrar till god djurvälfärd och till friska välmående djur.

Programpunkter

Vi går igenom viktiga åtgärder inom yttre smittskydd, dvs smitta mellan besättnimngar, mellan geografiska områden och hur du kan minska risken att få in nya smittor i din besättning, samt inre smittskydd, dvs hur smittspridning inom besättningen kan minskas. Vi går också igenom olika smittagens, smittskydd vid inköp av livdjur, utvalda zoonoser, sjukdomar som bekämpas genom statligt finansierade kontrollprogram samt förebyggande åtgärder.

Sista anmälningsdag 7 mars 2024.

Kurstillfällen

11 mars 14:00 - 16:00 - Smittskydd Får

Boka kurs

Kontakt

Tid 11 mars 14:00
Tillfällen 1
Plats Digitalt
Platser 8
Pris 0 kr (exkl. moms)

Kostnadsfritt

Ord.pris 0 kr (exkl. moms)