Säker och smärtfri kastration den 4 juni

Boka kurs

Kursinnehåll

Handjur av gris, som är sju dagar eller yngre, får kastreras kirurgiskt utan att en veterinär anlitas och en djurhållare får i samband med en sådan kastrering injicera lokalbedövningsmedel och medel för smärtlindring. En förutsättning för att få utföra detta ingrepp är en kurs i Läkemedelshantering och kastrering av gris.

 

Programpunkter

Kursen Läkemedelshantering och kastrering av gris består av en teoretisk och en praktisk del och du måste få godkänt på den teoretiska delen innan du kan gå vidare med den praktiska. Ett intyg om godkänd kurs i Läkemedelshantering och kastrering av gris utfärdas när du blivit godkänd i båda delarna.

På den teoretiska delen av kursen går vi igenom relevant lagstiftning, grundläggande kunskap om läkemedel och korrekt läkemedelshantering, hangrisens anatomi samt bedövningens och kastrationens utförande i teorin. Vi kommer även att gå igenom grunderna för att på ett säkert sätt hantera vaccin mot galtlukt, alltså immunokastration.

Den praktiska delen ingår i kursavgiften för kunder hos Gård & Djurhälsan, medan övriga deltagare själva får stå för eventuell kostnad. Denna del består av en genomgång hur metoden används i praktiken tillsammans med en veterinär i den egna besättningen. Kursdeltagarna får öva på tekniken för lokalbedövning och kastration på övningsmodeller (ett tips är att spara några döda okastrerade hangrisar från tidigare grisningsomgångar i frysbox för att ta fram inför den praktiska färdighetsträningen). För att få godkänt på den praktiska delen ska kursdeltagaren sedan utföra ingreppet på minst fem djur under handledning av veterinär.

Tid för den skriftliga examen:
• Tisdagen den 11 juni mellan 15.00 – 17.00

Kursdelar

4 juni 10:00 - 15:00 - Säker och smärtfri kastration

Boka kurs

Kontakt

Lena Hjorth 0761283814
Tid 4 juni 10:00
Delar 1
Plats Digitalt
Platser 29
Pris 1870 kr (exkl. moms)

Om du har en årstjänst i BAS eller PLUS får du kundpris

Ord.pris 3840 kr (exkl. moms)