Intresseanmälan

Grundkurs i seminering av gris

Kursbeskrivning

Målsättningen med kursen är att du ska få kunskap för att vid rätt tidpunkt och med rätt rutiner kunna seminera gyltor och suggor. Kursen består av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen är en heldag och innehåller fakta om grisars anatomi och sexualfunktion samt instruktioner om krav på hygien och smittsäker hantering av både djur och sperma. Den praktiska delen är att seminera hemma i den egna besättningen tillsammans med en veterinär med behörighet för seminering. Här säkrar du besättningens rutiner.

Omfattning och pris

Kursen är en heldagarskurs.

2 100 kr exkl moms. För våra kunder ingår det praktiska provet i kursavgiften.

Kaffe och lunch ingår.

Kostnaden faktureras i efterhand.

Minimiantal 10 personer

Intresseanmälan

Grundkurs i seminering av gris

  • Du kan markera flera län. (håll in CTRL och markera flera). Markera de län där du är intresserad av att gå kursen.