Grundkurs i seminering av gris den 6 november 2024

Boka kurs

Kursinnehåll

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter får seminering av hondjur endast utföras av djurägaren eller i besättningen anställd personal, under förutsättning att de har genomgått en av Jordbruksverket godkänd utbildning. Gård & Djurhälsan erbjuder nu godkänd kurs i seminering av grisar.

Programpunkter

Målsättningen med kursen är att du ska få kunskap för att vid rätt tidpunkt och med rätt rutiner kunna seminera gyltor och suggor. Vi riktar oss till er som har minst 10 suggor i besättningen. Kursen består av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen är mellan 10.00 – 15.00 och innehåller fakta om grisars anatomi och sexualfunktion samt instruktioner om krav på hygien och smittsäker hantering av både djur och sperma. Den praktiska delen är att seminera hemma i den egna besättningen tillsammans med en veterinär med behörighet för seminering. Här säkrar du besättningens rutiner.

För att delta i en digital kurs behöver du:
En PC eller MAC, bärbar eller stationär.
Bra ljudkvalité på din enhet, går bra att lyssna via högtalare eller via anslutet headset.
Tillgång internetuppkoppling med en hastighet på minst 0,5 Mbit/s i båda riktningarna, vi rekommenderar dock 2,0 Mbit/s. Du kan mäta din hastighet på Bredbandskollen.se

Kursen hålls av djuhälsoveterinär Katarina Karlsson Frisch och produktionsrådgivare Camilla Hallgren

Anmälan är bindande och deltagaren faktureras kursavgiften om man uteblir utan att meddela sin avbokning senast 48 timmar före kursstart.

Välkomna!

Kursdelar

6 november 10:00 - 15:00 - Grundkurs i seminering av gris

Boka kurs

Kontakt

Lena Hjorth 0761283814
Tid 6 november 10:00
Delar 1
Plats Digitalt
Platser 25
Pris 2700 kr (exkl. moms)

För att räknas som kund ska du vara ansluten till BAS eller PLUS

Ord.pris 3050 kr (exkl. moms)