Artikel

Instruktion för träckprovstagning

Viktiga tidpunkter för träckprovsundersökning är till exempel bland tackorna från andra halvan av april men före betessläpp och i bland lammen vid betesbyten, inte minst i samband med avvänjning av lamm som varit på bete. Även vid tecken på nedsatt produktion eller sjukdom bör träckprover ingå i utredningarna. Prov bör tas från cirka 10 % av djuren i den aktuella betesgruppen, dock från minst sex och upp till 21 individer, för att få en så bra bild som möjligt av parasitläget. Individproverna poolas tre och tre på Vidilab.

För ett säkert och bra svar – tänk på följande vid provtagning:

 1. Ta individuella prov d.v.s. prov från endast ett djur i varje påse, ca två matskedar träck, från minst sex djur (prov från ändtarmen eller färsk = kroppsvarm spillning från marken). Proverna poolas på labb; ett analyserat samlingsprov innehåller alltså träck från tre individer.
 2. Lägg varje individprov i en blixtlåspåse och sedan alla påsar i en yttre plastpåse så att inte läckage uppstår. Proven måste inte individmärkas. Proverna poolas alltså på labb, och om du vill att påsarna ska grupperas tre och tre på något bestämt sätt måste du förstås märka ut det, t.ex. med tre ettor, tre tvåor etc. Tänk på att ta prov i god tid så att du hinner få svaret och vid behov hinner avmaska innan du tänker släppa ut eller flytta djuren till annat bete.
 3. En rätt ifylld följesedel gör att vi kan behandla provet på ett effektivt sätt på labbet. Fyll i namn, adress, telefonnummer och SE-nr. För snabbare svar, fyll alltid i e-postadress eller faxnummer om det finns. I första hand svarar vi ut via e-post. Det är därför viktigt att du skriver e-postadressen TYDLIGT och att du kontrollerar din e-post kontinuerligt. OBS! Kontrollera även skräppostmappen! Ange namnet på din besättnings- eller fårhälsoveterinär. Ange om det finns symtom på parasitangrepp.
  Uppge datum för senaste avmaskning av de provtagna djuren samt vilket preparat som använts. Postande av prov
 4. Lägg prover och följesedel i ett vadderat kuvert samt förvara kallt fram till postning. OBS! Ej i frys!
 5. Skicka provet måndag, tisdag eller onsdag. Prov kan även skickas söndag om tömning av brevlådan sker samma dag.
 6. Skicka kuvertet till: Vidilab, Box 33, 745 21 Enköping.

Kostnad

Gård & Djurhälsan FÅR subventionerar 60 % av kostnaden för grundanalys av 20 poolade prover (3 individer i varje prov) per år. En triplett kostar 314 kr och du betalar alltså 126 kr. Önskar du ta fler prov får du själv betala hela analyskostnaden + moms. Även övriga analyser såsom stora leverflundran bekostas helt av dig. Som kund hos Gård & Djurhälsan får du dock 10 % rabatt från Vidilab jämfört med ordinarie priser.

Provsvar från Vidilab

Svar lämnas en eller två dagar efter det att provet kommit till laboratoriet beroende på vilka analyser som utförs. I sällsynta fall krävs även odling av provet, vilket tar ytterligare ca 14 dagar. Kom ihåg att det är du själv som ska kontakta fårhälso- eller besättningsveterinär för tolkning av provsvaret. Fårhälsoveterinären har oftast tillgång till svaret innan du fått ditt svar från labbet. OBS! I våra rutinprover artbestäms ett stort antal parasiter men inte stora leverflundran, giardia och lungmaskar. Om du önskar dessa analyser utförda måste det anges på följesedeln och då skickar Vidilab en faktura till dig. OBS! Priser är exkl. moms och faktureringsavgift. Som kund hos Gård & Djurhälsan FÅR erhåller du 10 % rabatt från Vidilab på analyskostnaden.

Alternativ 1

 1. Gå in på www.vidilab.se och skriv ut en följesedel
 2. Ange tydligt att du är kund hos G&D FÅR.

Alternativ 2

 1. Gå in på kollamasken.jetshop.se
 2. Köp kollamasken får och get
 3. Ange rabattkod G&D.
 4. Ange tydligt att du är medlem i G&D FÅR.

Kontroll efter avmaskning

Om du misstänker dålig eller utebliven effekt av utförd avmaskning bör du ta uppföljande prov. Ta då ytterligare prov (från lika många individer som du provtog före avmaskningen och gärna samma djur) 7-10 dagar efter avmaskning. Ange avmaskningspreparat på följesedeln. Ange journalnumret för det tidigare provsvaret.

Tolkning av provsvar

Ring Gård & Djurhälsans telefonrådgivning för fårägare för tolkning av provsvar. För provsvar kan du ringa till Gård & Djurhälsans växel 0771 – 21 65 00 för att komma till telefonrådgivning för fårägare, som är öppen vardagar kl. 9-12 samt 13-15, året runt.