Artikel

Hull hos dikor

Det finns viktiga och värdefulla rutiner i en dikobesättning som kan ses som hjälpmedel för fodereffektiviteten och foderekonomin i besättningen. Visserligen är det inte enbart fodret som påverkar de egenskaper man följer, utan naturligtvis påverkar även faktorer som besättningens genetiska material, byggnader och hälsostatus, men målen med de olika faktorerna är ändå oftast detsamma: att kon ska producera en bra kalv om året. En sådan viktig rutin är Hullbedömning. Genom att följa och hålla ett lämpligt hull på dikon kan man reglera så kon får tillräckligt mycket foder av lämplig kvalitet.

I skriften som du kan läsa via länken nedan får du råd i hur man kan göra hullbedömning, och också förslag på åtgärder utifrån besättningens resultat.

Dokument och länkar