Artikel

Gå på lamningskurs - det är kul

Gård & Djurhälsan bedriver en omfattande kursverksamhet och en av våra mest uppskattade kurser är lamningskursen. Under våren i år (2012) har vi hållit 13 lamningskurser i olika delar av landet.

Friska upp minnet
Inför lamningssäsongen kan det vara bra att friska upp kunskapen om lamningshjälp. Både för nyblivna och mer erfarna fårägare finns mycket att lära. När man väl står inför en tacka med förlossningsproblem känns det tryggt att vara väl förberedd och veta både hur man själv kan hjälpa tackan på bästa sätt och när det är bäst att ringa om hjälp.

Förebered lamningen
På kursen går vi igenom vad som är bra att förbereda inför lamningen, till exempel skanning och klippning. Skanningen underlättar både när det gäller att utfodra tackan korrekt under dräktigheten efter antal lamm hon bär på och för att veta hur många lamm tackan skall föda innan lamningen är avslutad. Det kan vara till god hjälp för att välja lämpliga adoptivtackor.

Klippningen är viktig ur allmän hygiensynpunkt och underlättar även för lammen att snabbt hitta spenen. Det minskar därmed risken för tidiga infektioner, till exempel Watery mouth som vi skrev om i Djurhälsonytt 1/2012. Vi går också igenom vilken utrustning som är bra att skaffa innan lamningen. Det gäller allt från grindar och värmelampor till glidslem och lämpliga draglinor och annan utrustning som underlättar och skapar bättre förutsättningar för lamningshjälp utan onödiga komplikationer.

Kontrollera och lägerätta
För att bedöma hur och när tackan behöver hjälp krävs kännedom om hur en normal förlossning förlöper. På kursen går vi igenom hur en normal förlossning går till och hur lammet och tackan uppför sig efter förlossningen när allt står rätt till. Vi pratar om vilka tecken som kan tyda på att tackan har problem med lamningen, samt när man bör ingripa för att hjälpa tackan.

Råd om lägerättning av olika fellägen hos lammen är en viktig del av kursen. Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på för att göra lägerättningar så skonsamma som möjligt för tackan och lammen. Lugn, ro och eftertanke är här helt avgörande. Innan någon draghjälp kan ges måste man vara helt övertygad om att de ben som känns tillhör samma kropp, annars är risken stor att man drar i ben som tillhör två olika lamm och att situationen därmed förvärras istället för att lösas. Vi går igenom hur draglinor kan användas, både som hjälp att orientera sig genom hålla ordning på olika ben och som ren draghjälp.

Om det inte går
Ibland lyckas inte lamningshjälpen. Då är det mycket bättre att ringa till veterinär i ett tidigt skede så att veterinären har bästa möjliga förutsättningar att rädda tackan och lammen. Ju längre djurägaren själv har försökt hjälpa tackan innan man ringer efter hjälp, dess sämre chans har veterinären att kunna rädda tackan och lammen. Om djurägaren av en eller annan anledning inte vill ringa till veterinären för att få lamningshjälp måste tackan avlivas om de egna försöken att hjälpa tackan inte lyckas.

Efter denna faktaspäckade genomgång har vi praktiska övningar där deltagarna får öva sig i lägerättningar och förlösa lamm ur våra lamningsattrapper där lammdockor i naturlig storlek läggs in i en livmoder av plast. Attrappen har ett riktigt bäcken från tacka och lammdockorna har leder som böjer sig åt samma håll som hos ett riktigt lamm.

Responsen från kursdeltagarna brukar vara mycket god, exempel på svar vi fått vid kursutvärdering är: ”Mycket bra”, ”Fler av denna modell!”, ”Verkligen informativt”, ”Ger bra information för att våga hjälpa till vid lamning, realistisk bild” och ”Praktisk inriktning, väl upplagd information”. Vi fårhälsoveterinärer tycker också att kurserna är jätteroliga att hålla.

Kurserna ordnas oftast i samarbete med den lokala fåravelsföreningen, länsstyrelsen eller hushållningssällskapet. Vi brukar hålla många lamningskurser inför varje lamningssäsong, så håll ögonen öppna om du är intresserad eller hör av dig till din fårhälsoveterinär och fråga om vi har någon kurs på gång i ditt område.

Se i kurskalendern på vår hemsida för aktuella kurser.