Artikel

Fortsatt spridning av Afrikansk svinpest – Litauens största grisbesättning smittad

Afrikansk svinpest konstaterades 24 juli i Litauens största grisbesättning. Besättningen ligger i nordöstra Litauen (se karta). SVA gör bedömningen att risken för att svenska tamgrisar ska drabbas alltjämt är mycket låg, medan risken för vildsvin ökat från mycket låg till låg. Osäkerheten i SVA:s värdering är medelhög (se SVA:s hemsida för ytterligare information).

Afrikansk svinpest är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar vilda och tama grisar. Människor kan inte bli smittade.

Afrikansk svinpest ett virus som är mycket motståndskraftigt och kan överleva länge i miljön eller i infekterat griskött vilket gör att det lätt sprids. Det kan spridas direkt mellan grisar (både tam- och vildsvin) men också indirekt via transporter, redskap, skor och kläder samt livsmedel som bär på smittan. Sjukdomen är mycket smittsam och leder till katastrofala följder både i den enskilda besättningen liksom för hela landets grisuppfödning. De orsakar mycket hög dödlighet hos grisar och symtomen är hög feber, rörelsestörningar och kramper samt andningssvårigheter med blåa missfärgningar av huden som följd.

På grund av detta finns det anledning för svenska grisföretagare att vara extra vaksamma och noggrant informera utländska besökare och/eller personal som arbetar på gården. Särskilt viktigt är det att tänka på och informera de personer som vistats i områden där afrikansk svinpest förekommer och att vara extra noggrann med att inget matavfall ges till grisarna. Det är inte ovanligt att personal som varit på semester i hemlandet tar med sig matprodukter när de återvänder. Svinpestvirus kan vara fullt infektionsdugligt under många månader i torkat och rökt kött och flera år i fryst kött.

Tänk därför på att:

  • Informera hela personalen om rådande smittskyddsregler.
  • Vänta minst 48 timmar innan inträde i svensk besättning efter besök utomlands där kontakt förekommit med klövbärande djur.
  • Rengöra och desinfektera skodon som använts utomlands innan gårdsplan och stallområde beträds.
  • Utrusta personalen med rena gårdsegna skor och arbetskläder.
  • Införa obligatorisk handtvätt innan personal och besökare går in i besättningen.
  • Föra besöksjournal.
  • Aldrig ge grisarna någon form av matavfall.
  • Alltid kontakta din veterinär om du känner dig osäker på hälsoläget bland dina djur.

Svenska Djurhälsovården har tagit fram information på flera språk om vilka regler och åtgärder som krävs när man varit utomlands och skall besöka eller jobba på en svensk grisgård.

Länkar


Ebba Suneson
Djurhälsoveterinär, Romakloster